Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/905
Title: Farklı Teknolojilerin Birleştiği Akıllı Ürün Tasarımları: Türkiye’deki Uygulamaların İrdelenmesi
Other Titles: Intelligent Product Designs That Involve Convergence Of Multiple Technologies: The Examinations Of Relevant Applications In Turkey
Authors: Er, Özlem
Yiğit, Z. Sıla
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Etkileşim tasarımı
Akıllı ürün
Ürün geliştirme
Ürün tasarımı
Interaction design
Intelligent product
Product development
Product design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günlük yaşamımızda sürekli varolan nesneler artık akıllı hale gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişerek endüstriyel ürün tasarımında yer alması; etkileşimli ürünlerin günlük hayatımıza girmesine sebep olmuştur. Teknolojilerin birleşmesi kavramı; farklı teknolojilerin birlikte kullanılarak, endüstriler arasındaki keskin sınırların giderek kaybolmasına ve böylece ürün ve servis kavramlarının niteliklerinin değişmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda, değer yaratarak ürünlerde farklılaşmak önem kazanmıştır. Yenilik ve değer elde etmek için, bireysel kullanıcıların, kişiye özgü etkileşim ile kendi tüketim deneyimlerini kurgulamalarına ve böylece kendileri için değer yaratmalarına izin veren yeni bir bakış açısı gerekmektedir. Yenilik kavramının günümüz uygulamalarında ise akıllı ürünler ön plana çıkmaktadır. “Akıllı ürün” kavramı; birinci seviyede kendi nitelikleriyle ilgili bilgi depolayan ve etrafıyla etkili olarak iletişim kuran, daha ileri seviyede ise kendi durumuyla ilgili iletişim kurmaya ek olarak, kendi fonksiyonlarını tayin ederek karar verme işlemine katılan ürünler olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, akıllı ürünler gibi birçok farklı teknolojiyi barındıran ürünlerin, ürün geliştirme sürecinde nasıl bir yol izlendiği; Türkiye’de akıllı ürün geliştiren örnek firmalarla açık uçlu görüşmeler yapılarak incelenmiştir. Görüşmelerin analizinde, Türkiye’de beyaz eşya sektöründen üretici bir firma ile firmalara dışardan tasarım danışmanlığı hizmeti veren diğer bir firma karşılaştırılmıştır.
Objects that have a constant role in our daily lives are becoming intelligent. The rapid development of information and communication technologies causes these technologies to enter into industrial product designs and interactive products to enter into our daily lives. Convergence of multiple different technologies are causing industry boundaries to blur; therefore the nature of products and services changes. As a result, differentiating the products with value creation becomes important. In order to generate value and innovation; a new point of view is required, one that allows individual customers to co-construct their own consumption experiences through personalized interaction, thereby co-creating unique value for themselves. In today’s applications of innovation, intelligent products which create value through covering multiple technologies are becoming important. The term “intelligent product” is defined in two levels. First level product intelligence allows a product to store data about itself and to communicate effectively with its environment. Second level product intelligence allows a product to participate in decision process through assessing its function in addition to communicating its status. In this research, the product development process of intelligent products which contains multiple discrete technologies is examined through open ended interviews with firms that develop intelligent products in Turkey. In the analysis of the interviews; one white goods manufacturer and one consultancy firm which serves for the firms that outsource design expertise are compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/905
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3990.pdf9.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.