Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8548
Title: Kentsel Mekanda Gündelik Yaratıcılık
Other Titles: Everyday Creativity In City-scape
Authors: Şentürer, Ayşe
Dereli, Hasan Cenk
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: SIRADAN INSAN
KENTSEL MEKAN
GÜNDELİK HAYAT
YARATICILIK
REGULAR MAN
CITY-SCAPE
EVERYDAY LIFE
CREATIVITY
Issue Date: 5-Aug-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, sıradan insanın gündelik hayatta kentsel mekana ürün, kullanım ve mekan tasarımlarıyla yaratıcı katkılarını, yaratıcılık, gündelik hayat ve kentsel mekan kavramları bağlamında inceler. Kent ile sıradan insanın ilişkisini anlamaya çalışır. Kentsel mekandaki gündelik yaratıcılıkların izini İstanbul’da sürer ve kentli eğer kendi ihtiyaçlarını gündelik hayat ve kentsel mekanın kesişimindeki yaratıcı ürün, kullanım ve mekansal tasarımlarla karşılayabiliyorsa, gündelik hayat bağlamında tasarımcının görevinin ne olabileceğini sorgular. Bunun için tez, sıradan insanın gündelik hayatın ve kentsel mekanın biçimlenişinde ne rol oynadığına ve yaratıcılığının onlarda nasıl görünür hale geldiğine odaklanır. Literatür araştırması üzerine temellenen kavramsal açılımlardan sonra, çalışma, yürüme eylemini kentsel mekanın ve onun gündelik hayatının keşfi için bir yöntem olarak kullanır. Çalışma bu yöntem ile elde edilen örnekler üzerinden, tasarımcının gündelik hayatın yaratımında, kentsel mekanın kurulmasında görevinin ne olabileceğini sorgular. Çalışma tasarımcının rolünün, sıradan insanın eylemlerinden öğrenen, küçük müdahaleler yapan, sıradan insanın gündelik hayatta hareket alanını arttıran katalitik etkileri yaratan, mutasyonları kışkırtan bir başlatıcı olabileceğini belirtir.
This study examines everyday creative production of regular men in the context of creativity, everyday life and city-scape. It tries to understand the relation in between regular men and the city. This study follows everyday creativity traces of regular men in Istanbul, defines them and states a question: If regular men, the city-dweller, can solve out its own needs with its creative products, usages and spatial designs, which become appear with the interaction of everyday life and city-scape, what might be the duty of designers? That is why, this study focuses on the role of the regular men in creation of everyday life and city-scape and how its creativity becomes visible onto them. After the contextual definitions grounded on the literature research about the domain, study uses “walking” as a method of city-scape exploration. Through the projections of the examples which collected with the method, the study questions the role of the designer in everyday life. The study states that the role of the designer might be a starter role, a provocateur of mutations that learns from the actions of regular men, creates small actions and catalytic affects that extend the action area of regular men.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8548
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10864.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.