Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8536
Title: Mekân Ve Beden İlişkisi: Mekânın “bedenle Kavrayış” Üzerinden Değerlendirilmesi
Other Titles: Space And Body Relationship: A Study On The Space In Terms Of”bodyly Conception”
Authors: Kahvecioğlu, Hüseyin
Dervişoğlu, Elvan
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Beden
Kartezyen mekân
Bedenle Kavrayış
Deneyimsel Duyarlılık İlişkisel Mekân
Dans-mekân.
Body
Cartesian Space
Relational Space
Bodily Conception
Haptic Sensitivity.
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma batı kültürüne ait Kartezyen düşüncenin yol açtığı beden ve akıl ayrımına karşı gelişen düşünceleri temel alarak günümüz mimarlığında beden ve mekân ilişkisini irdelemektedir. Bu çalışmanın mimari tasarımda mimari elemanlara ve ergonomik ilkelere odaklı tasarım yöntemleri bir tarafa, beden, hareket ve mekâna dair ezberlerin sorgulanması gerekliliğinden doğmaktadır. Mekânın beden ve nesnelerin hareketleriyle devinen düşsel yapıda oluşuyla dans pratiğinin gündelik hareketlerin tekrarından oluşan ritimsel doğası dans ve mekânı kesiştirmektedir. Bu nedenle nesnel olarak sorgulamaksızın kabul ettiğimiz mekân-davranış örüntülerini yeniden düşünmek niyetiyle mimarlıktan farklı bir disiplin olan dans üzerinden bedenin mekân deneyimini gözlemi yöntem olarak tercih edilmiştir.
This study, with the base of ideas which developed contrary relating Western Cartesian thought about body and mind duality, is revaluating body and space relationship in nowadays Architecture. The need of the study is arising from the necessity of examine the knowledge about body, movement and space aside the focused notion on architectural component and ergonomic principles in architectural design. The dynamic imaginary structure caused by movements of body and objects is intersecting with the rhythmic nature of dance which comes in to being by repeated daily movements. That’s why, with the intention to rethinking the space-attitude patterns which were accepted without question, dance is chosen as a different discipline from architecture to be used of examining the space experience of the body.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8536
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8968.pdf24.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.