Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8163
Title: Asma Tavanlardan Ses Geçişi
Other Titles: Sound Transmission Through Suspended Ceilings
Authors: Demirkale, Sevtap Yılmaz
Başbuğ, Ercüment
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: Akustik
Ses
Ses Yalıtımı
Ses Geçişi
ODEON
Acoustics
Sound
Sound Insulation
Sound Transmission
ODEON
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu projede, asma tavan sistemlerinden ses geçisi incelendi. Bu amaçla, değişik asma tavan malzemeleri ile laboratuvar ölçümleri yapıldı. Ayrıca, tavan arasına eklenen yutuculuk da incelendi. Ölçümlerin yapıldığı odalar ODEON akustik programında modellendi ve simüle edildi. Daha sonra, sonuçlar ODEON programındaki simüle edilmiş değerlerle karşılaştırıldı. Simülasyonlar ayrıca uygulamadaki değişik durumlarda oda boyutları, tavan arası yükseklik gibi oda parametreleri değiştirilerek yapıldı. Bu proje, Danimarka Teknik Üniversitesi Akustik Departmanı’nda gerçekleştirildi. Akustik ölçümlerde, Danimarka orijinli Rockwool A/S akustik laboratuarlarından yararlanıldı.
In this project, sound transmission through suspended ceiling systems has been investigated. For that purpose, laboratory measurements are conducted with different ceiling tile systems. Also, the effect of additional absorption in the plenum has been investigated. The rooms used in the measurements are modelled and simulated in ODEON acoustic programme. Later, some measurement results have been compared with the simulated ones from ODEON. The simulations are also done with changing the room parameters like room dimensions, plenum height to investigate the different conditions in practice. This poject has been carried out in Denmark Technical University Acoustics Department. Danish origin Rockwool A/S acoustics laboratory has been used for the acoustical measurements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8163
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4817.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.