Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnaç, Olcaytr_TR
dc.contributor.authorKaya, Mustafatr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-30tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-13T10:16:19Z-
dc.date.available2015-07-13T10:16:19Z-
dc.date.issued2009-07-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7517-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractα, β- Doymamış ketonların ve α, β- doymamış esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) ağırlıklı olarak, dihidro furan türevleri ve dihidro benzoksepin türevlerini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu tezde, α, β,-doymamış dikarbonil bileşiklerinin Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) reaksiyonları incelenmiştir. Bu amaçla, önce hedefli olarak -konumunda fenil grubu içeren, α, β,-doymamış dikarbonil (sinnamaliden asetilaseton, sinnamaliden dietilmalonat, sinnamaliden etilasetoasetat) bileşikleri sentezlenmiş ve spektroskopik olarak yapı tanımlanmaları yapılmıştır. Daha sonra elde edilen çıkış bileşikleri dimetil diazomalonat ile reaksiyona konulmuştur. Çalışmalar sonucunda, [1,5]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro furan türevleri ve [1,7]- elektrosiklik halka kapanması ile dihidro oksepin türevlerinin oluştuğu gözlenmişitir.tr_TR
dc.description.abstractCu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of diazo carbonyl compounds, such as dimethyl diazomalonate, in the presence of αβ-unsaturated ketones and esters, were reported to yield mainly dihydrofuran derivatives and dihydrobenzoxepine derivatives. In this thesis, Cu(II) acetylacetonate catalyzed decompositions of dimethyl diazomalonate, in the presence of α, β,γ,δ- unsaturated dicarbonyl compounds were performed. For this purpose, firstly, three similar α, β,γ,δ-unsaturated dicarbonyl compounds (cinnamalidene acetylacetone, cinnamalidene diethylmalonate and cinnamalidene ethylacetoacetate) having phenyl group at their δ –position were synthesized. This starting compounds were reacted with dimethyl diazomalonate. In the result of this study, it was determined that dihydrofuran derivatives by [1,5]-electrocyclic ring closure and dihydrooxepine derivatives by [1,7]- electrocyclic ring closure products were formed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permissionen_US
dc.subjectαtr_TR
dc.subjectβtr_TR
dc.subject-doymamış dikarbonil bileşikleritr_TR
dc.subjectdimetil diazomalonattr_TR
dc.subjectCu(acac)2 katalizörütr_TR
dc.subjectαβ-unsaturated dicarbonyl compoundsen_US
dc.subjectdimethyl diazomalonateen_US
dc.subjectCu(acac)2 catalysten_US
dc.titleFonksiyonlu Heterosiklik Halka Hedefli Çıkış Bileşikleritr_TR
dc.title.alternativeStarting Compounds Targetting Functional Heterocyclic Ringen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKimyagerliktr_TR
dc.contributor.departmentChemistryen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9652.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.