Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6990
Title: Yeni Avusturya Tünel İnşa Yöntemi Prensiplerine Göre Tünel Kaplama Tasarımı
Other Titles: Tunnel Lining Design According To The Principles Of New Austrian Tunneling Method
Authors: İncecik, Mete
Şeker, Ömür
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Yeni Avusturya Tünel İnşa Yöntemi
tünel
tasarım
New Austrian Tunnelling Method
Tunnel
Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Cezayir’de bulunan ve iki tüpten oluşan Bouira Karayolu Tüneli uygulaması incelenmiş, daha sonrasında ise tünellerden elde edilen verilerle Plaxis yazılımı kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle Yeni Avusturya Tünel İnşa Yöntemi prensiplerine uygun olarak tünel tasarımları yapılmıştır. Tünellerin farklı kademelerde inşası modellenerek tünel kaplamalarında ve zemin yüzeyinde oluşacak etkiler anlaşılmaya çalışılmış ve tünellerin birbirlerine olan etkileri araştırılmıştır. Tünel kaplamaları etrafında oluşan kesit tesirleri gözlemlenerek tünel kaplaması statik olarak kontrol edilmiştir. Bu modelleme çalışması sonucunda tünellerin inşası sırasında Yeni Avusturya Tünel İnşa Yöntemine uygun kademeli kazı yöntemlerinin uygulanmasıyla tünel etrafında oluşan deplasman değerlerinin azaldığı görülmüştür. Kademeli kazılar sonrasında oluşan zemin oturmaları incelenmiştir. Tünellerin inşa sırasının değişmesi sonucunda oluşacak olan deplasman değerlerinin de değiştiği gözlemlenmiştir. Yapılan bu analizlerin sonucunda tünel kaplaması boyutlandırılmıştır.
In this study, Bouira Highway Tunnel located in Algeria which consists of twin tubes was investigated and using the data, tunnel design study according to the principles of New Austrian Tunnelling Method, was conducted by the help of Plaxis software which uses the finite element method. Tunnelling construction was modelled using staged construction in different excavation sequences and its effects on the tunnel lining and soil surface are investigated. The interaction of twin tubes to each other is also analyzed. Tunnel lining was controlled statically by observing the internal forces on the lining elements. It is obtained that, using the convenient staged construction methods, displacements around the tunnel and ground settlements were decreased reasonably. It is also seen that, different excavation stages changes the displacements. Finally, the dimensioning of the tunnel lining is accomplished using the analysis results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6990
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8439.pdf10.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.