Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6957
Title: Polimerlerle Stabilize Edilmiş Kumların Kayma Mukavemetinin Laboratuvar Deneyleriyle Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Shear Strength Of Polymer Reinforced Sand By Laboratory Tests
Authors: Şenol, Aykut
Uysal, Neval
10032509
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: direkt kesme kutusu
kayma mukavemeti
polimer fiber
direct shear test
shear stregth
polymer fiber
Issue Date: 18-Apr-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul Silivri bölgesinden alınan sarı kumun kayma mukavemetinin belirlenmesi kapsamında, ağ yapılı kopolimer (KP) ve virgin homopolymer (VHP) katkısıyla içsel sürtünme açısının arttırılmasına yönelik bir deneysel çalışma yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Ord. Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Araziden elde edilen zemin numuneleri üzerinde gerçekleştirilen granülometri analizi sonucunda zemin sınıflandırılması yapılmış ve (SP) kötü derecelenmiş kum zemin sınıfı olarak belirlenmiştir. Dane birim hacim ağırlığını belirlemek için piknometre deneyi yapılmış ve kayma mukavemeti özelliklerinin belirlenmesi için de farklı rölatif sıkılıktaki numuneler üzerinde kesme kutusu deneyleri yapılmıştır. Rölatif sıkılık değerleri %20, %30 ve %40 olan katkısız zemin numunelerine ek olarak, kuru zemin ağırlığının % 0.50, % 1.00 ve % 1.50’ si oranlarında kum-KP ve kum-VHP karışımları hazırlanmıştır. Böylece 21 farklı deney seti üzerinde kesme kutusu deneyi yapılmış, rölatif sıkılıkların ve katkı malzemelerinin kayma mukavemeti üzerine etkisi gözlemlenmiştir. Deneysel çalışmaların sonucunda, hazırlanan farklı rölatif sıkılıklardaki numunelerde sıkılığı fazla olan numunenin daha yüksek kayma mukavemetine sahip olduğu ve hazırlanan birleşimlerde katkı malzemesi oranı arttıkça kayma mukavemeti açısının da arttığı gözlemlenmiştir.
In this research thesis, a sand soil taken from Silivri region in Istanbul and a type of copolymer fiber (CP) and a type of virgin homopolymer (VHP) were used. The aim is to increase the shear strength of the relevant sand soil by use of the additive materials such as the copolymer and the homopolymer. The grain-size analysis performed on the clean sand and it has been classified as poorly graded sand (SP). The tests were performed to determine the shear strength of the samples having the different relative density values. With the relative density values of 20%, 30% and 40%, the CP ratios and the VHP ratios of 0.50%, 1.00% and 1.50% by the weight of dry sand-CP and sand-VHP mixtures were prepared. Then the shear box tests were done as the 21 different experiments set. It shows that how different relative density values and the additional materials effect the shear strength. The result of the tests improved that the shear strength values are higher when the ratio of the relative density and additional materials are getting higher percentage.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/6957
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14458.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.