Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5953
Title: Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulaması
Other Titles: Customer Relationship Management Application
Authors: Sezgin, Selime
Öztayşi, Başar
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM
Havayolları
Customer Relationship Managemet
CRM
Airlines
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gerçekleştirilen literatür araştırması sonucu elde edilen müşteri ilişkileri yönetimi temelleri doğrultusunda Türk Havayolları üzerinde Müşteri İlişkileri Modeli kurulmuştur. Uygulama adımları olarak öncelikle, firma stratejileri doğrultusunda, proje için hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Proje hedefi olarak yabancı turistlerin seyahat imkanlarının arttırılması ve yerli müşterilerin bağımlılıklarının yükseltilmesi belirlenmiştir. Daha sonra bu hedefler doğrultusunda, gerekli sistemler belirlenmiş ve sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Son olarak, modelin kurulumu sonrasında performansın test edilmesi için performans kriterleri belirlenmiştir.
In this study, after an enhanced literature research, the roots of customer relationship management are defined. In accordance with this comprehension a CRM Model is constituted for Turkish Airlines. In implementation steps, first the objectives and strategies for the CRM project is defined after corporate strategies are analyzed. The defined project strategies are increasing touristic travel flights and augmentation of domestic customer loyalty. Defining the strategies, the systems for attaining these objectives are searched, determined and system design is accomplished. At last performance criteria are defined that can be used to monitor the model.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/5953
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2190.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.