Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4245
Title: Gemi Hareketlerinin İncelenmesi Ve Gemilere Uygulanması
Other Titles: Investigation Of Ship Motions And Application To Ships
Authors: Taylan, Metin
Tezdoğan, Tahsin
402520
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Gemi hareketleri
Denizcilik
Dilim teorisi
Ship motions
Seakeeping
Strip theory
Issue Date: 21-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemilerin genel performansı, görev yapacağı denizlerde sahip olduğu denizcilik özelliklerine bağlıdır. Gemilerin her türlü hava ve çevre koşullarında kendisinden beklenen görevleri hız ve rotasını koruyarak eksiksiz yerine getirmesi gereklidir. Bundan dolayı, gemi hareketlerinin tahmini ve denizcilik özelliklerinin ortaya çıkarılması dizayn aşamasındaki bir gemi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, iki boyutlu lineer dilim teorisine bağlı olarak çalışan bir bilgisayar yazılımı (ShipmoPC) yardımıyla gemi hareketlerinin tayini ve gemilerin denizciliği üzerine genel bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla, gemi hareketleri, ek direnç, hareket kaynaklı denge kaybı olayları, dövünme ve düşey ivme konuları detaylı olarak çalışılmıştır. Ayrıca, çeşitli gemi türleri üzerine değişik uygulamalar yapılmıştır. Bu tez kapsamında, bilgisayar yazılımının dayandığı teoriler ve kullanmış olduğu hidrodinamik yöntemler üzerine çeşitli incelemeler yapılmış ve bu yolla elde edilen sonuçlar, çeşitli diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Son olarak, programın doğrulamasına yönelik olarak deneyler gerçekleştirilmiş ve bu deneylerin sonuçları programın verdiği çıktılarla mukayese edilmiştir. Böylece, programın gemi hareketlerini tahmin etmedeki güvenilirliği detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.
The overall performance of ship depends on the seakeeping performance in specified sea areas where the vessel operates. She is expected to fulfil her mission in almost all weather and sea states without compromising her safety. Therefore, prediction of ship motions and seakeeping performance are very important for a ship in the preliminary design stage. In this present thesis, ship motions and seakeeping of ships were investigated by the aid of a- two dimensional linear strip theory based commercial software (ShipmoPC). For this purpose, ship motions, added wave resistance, motion induced interruption, slamming, and vertical acceleration were studied. In addition, various applications were conducted for different type of ships. Within the scope of this thesis, some of the theories and hydrodynamic methods used in the software were explored and the obtained results were compared to other different methods. Finally, the validation study of the software with experiments was also expressed. The experimental results were compared to outputs of the software accordingly. Thus, reliability of the software to predict the ship motions was presented in details in the thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4245
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11584.pdf5.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.