Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3292
Title: Ayastefanos Rus Anıtı(1898-1914)
Other Titles: Russian Monument In Ayastefanos(1898-1914)
Authors: Saner, Turgut
Denktaş, Ertunç
409778
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Ayastefanos
Rus Anıtı
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
Ayastefanos
Russian Monumnet
1877-78 Ottoman-Russian War
Issue Date: 3-Aug-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında 1898-1914 yılları arasındaki kısa süre boyunca kentteki yerini koruyan Ayastefanos Rus Anıtı’nın Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ve dönemin gazeteleri üzerinden yapılış ve yıkılış öyküleri aktarılmaya çalışılmıştır. Yapının yapılış ve yıkılış süreçleri aynı zamanda Osmanlı-Rus ilişiklilerinin son yıllarını da bizlere aktarmaktadır. 1877-78 Osmanlı-Rus ilişkilerinin bir zafer anıtı olarak inşa edilen yapı, aynı şekilde 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlangıcı ile iki devletin düşmanlığını canlandıran bir yıkıma sahne olmuştur. Bu çalışmada aynı zamanda bir kilise olan bu gösterişli yapının dönemin geçerli Rus mimarisi özellikleri ile olan ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırmada ise anıtın 19. yüzyılın ikinci yarısında St. Petersburg’da inşa edilmiş kiliseler ve onların çan kuleleri ile biçimsel benzerlikler taşıdığı görülmüştür.
In this study the story of the construction and demolition of the Russian Monument in Ayastefanos, which had preserved its place in the city during the short period between the years 1898-1914, is tried to be conceived through the research of Prime Ministry Ottoman Archives documents and the newspaper of that period. The process of the construction and the demolition of this building transfer to us the Ottoman-Russian relations at the same time. The building which was built as a Russian monument of the victory of 1877-78 Ottoman-Russian War, has been a witness to a demolition with the onset of World War I in 1914. In this study, the relationship between the Russian architectural style and this impressive building which was a church at the same time, has been analyzed. It was seemed that the monument has similarities with the churches and their bell towers that were erected in Russian Style in the second half of the 19th century in St. Petersburg.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/3292
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12003.pdf27.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.