Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2114
Title: 2005-2008 Bâla-sırapınar (ankara) Ve Çameli (denizli) Depremlerinin Kaynak Mekanizması Parametreleri
Other Titles: Source Mechanism Parameters Of Bâla-sirapinar (ankara) And Çameli (denizli) Earthquakes Of 2005-2008
Authors: Taymaz, Tuncay
Çubuk, Yeşim
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Zaman Ortamı Moment Tensor Ters Çözüm Yöntemi
Bâla-Sırapınar (Ankara) ve Çameli (Denizli) Depremleri
Time Domain Moment Tensor Inversion Method
Bâla-Sırapınar (Ankara) and Çameli (Denizli) Earthquakes
Issue Date: 8-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında Bâla-Sırapınar (Ankara) ve Çameli (Denizli) bölgelerinde meydana gelen güncel depremlerin kaynak mekanizması parametrelerinin zaman ortamı moment tensör ters çözüm yöntemiyle belirlenmesi üzerine çalışılmıştır. 2005–2008 yılları arasında Bâla-Sırapınar (Ankara) ve Çameli (Denizli) bölgelerinde olan depremlerin kaynak parametrelerinin incelenmesi, depremler ile fay yapılarının özelliklerinin deprem verilerinden yararlanılarak bölgelerin sismotektonik özelliklerinin aydınlatılması amacıyla önem taşımaktadır. Tez çalışması kapsamında 30 Temmuz 2005 ve 18 Aralık 2008 tarihleri arasında Bâla-Sırapınar (Ankara) ile 13 Temmuz 2005 ve 8 Ekim 2008 tarihleri arasında Çameli (Denizli) bölgesinde meydana gelen toplamda 45 adet depremin verisi incelenmiştir. Bunların içinden sinyal/gürültü oranı iyi olan, veri kalitesi yüksek, 27 adet deprem Bâla-Sırapınar (Ankara) bölgesinde ve 10 adet deprem ise Çameli (Denizli) bölgesinde olmak üzere toplamda 37 adet depremin kaynak mekanizması parametreleri zaman ortamı moment tensör ters çözümü yöntemi ile elde edilebilmiştir.
The scope of these thesis is to get source parameters of current earthquakes occured at Bâla-Sırapınar (Ankara) and Çameli (Denizli) regions with using time domain moment tensor inversion method. Inverstigation of source parameters of earthquakes occured during 2005-2008 at Bâla-Sırapınar (Ankara) and Çameli (Denizli) is important to provide better understanding of seismotectonic characteristics of regions and to explain the geometry of active fault structures in the region by using seismological data. For this purpose, we have analysed 45 earthquakes occured between 30 July 2005 - 18 December 2008 for Bala-Sırapınar (Ankara) region and between 13 July 2005 - 8 October 2008 for Çameli (Denizli) region. We have obtained source mechanism and moment tensor solutions of 27 earthquakes (3.5 ≤ Mw ≤ 5.6) in Bâla-Sırapınar (Ankara) region while solutions of 10 earthquakes (3.5 ≤ Mw ≤ 5.2) have obtained in Çameli-Gölhisar region which have good signal/noise ratios. Consequently, source parameters of totally 37 earthquakes have obtained with using time domain moment tensor inversion method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/2114
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10098.pdf11.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.