Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2051
Title: Opsiyon Fiyatlama Modellerinin İmkb Ye Uygulanması
Other Titles: Application Of Option Pricing Models To Ise
Authors: Taş, Oktay
İltüzer, Zeynep
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Opsiyon Fiyatlama
GARCH
Binom
Açık Sonlu Farklar
Option Pricing
GARCH
Binomial
Finite Difference
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında opsiyon fiyatlama konusunda geliştirilen modellerinin incelenmesi ve bazı modellerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına uygulanması gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kendisinden sonraki çalışmalara temel oluşturan ünlü Black-Scholes modelinin ve diğer opsiyon fiyatlama modellerinin temellerini anlayabilmek için gerekli olan temel matematiksel konulara yer verilmiştir. Daha sonra Black-Scholes modelinin detayları ve eksik yönlerine yer verilmiş ve opsiyon fiyatlama modellerinin finans literatüründeki gelişimi incelenmiştir. Daha sonra uygulaması yapılacak olan modeller olan Binom Opsiyon Fiyatlama modeli, Kesin Sonlu Farklar modeli, GARCH Opsiyon Fiyatlama modellerinin teorik alt yapısı anlatılmış ve son olarak uygulama gerçekleştirilmiştir.Bunun için IMKB30 endeksi ve IMKB100 endeksi üzerine yazılı varsayımsal opsiyonlar, Chicago Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören opsiyonlar vadeleri, uygulama fiyatı ve spot fiyat arasındaki ilişki incelenerek oluşturulmuş ve fiyatlamaları gerçekleştirilmiş ve uygulaması yapılan modellerin literatürdeki çalışmalarla paralel sonuçlar verip vermediği incelenmiştir.
In this study, the option pricing methods are examined and certain pricing methods are applied into Istanbul Stock Exchage. First of all fundamental stochastic calculus topics related to seminal work of Black-Scholes and other option pricing methods is presented. Then the details of Balck-Scholes option pricing model and its systematic biases are presented and literature review of option pricing methods are mentioned. After that,the theoretical details of the three method that are applied into IMKB, Binomial option pricing method, GARCH Option Pricing Method and Explicit Finite Difference Method, is presented. For this, IMKB30 and IMKB100 index hypothetical options are created by taking into account the relationship between Chicago Board Exchange options’ maturity, exercise price and spot price. Finally pricing of these hypothetical options are made with Binomial option pricing method, GARCH Option Pricing Method and Explicit Finite Difference Method and results are examined whether they are paralel with literature or not.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2051
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.