Opsiyon Fiyatlama Modellerinin İmkb Ye Uygulanması

dc.contributor.advisor Taş, Oktay tr_TR
dc.contributor.author İltüzer, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:10Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında opsiyon fiyatlama konusunda geliştirilen modellerinin incelenmesi ve bazı modellerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına uygulanması gerçekleştirilmiştir. Öncelikle kendisinden sonraki çalışmalara temel oluşturan ünlü Black-Scholes modelinin ve diğer opsiyon fiyatlama modellerinin temellerini anlayabilmek için gerekli olan temel matematiksel konulara yer verilmiştir. Daha sonra Black-Scholes modelinin detayları ve eksik yönlerine yer verilmiş ve opsiyon fiyatlama modellerinin finans literatüründeki gelişimi incelenmiştir. Daha sonra uygulaması yapılacak olan modeller olan Binom Opsiyon Fiyatlama modeli, Kesin Sonlu Farklar modeli, GARCH Opsiyon Fiyatlama modellerinin teorik alt yapısı anlatılmış ve son olarak uygulama gerçekleştirilmiştir.Bunun için IMKB30 endeksi ve IMKB100 endeksi üzerine yazılı varsayımsal opsiyonlar, Chicago Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören opsiyonlar vadeleri, uygulama fiyatı ve spot fiyat arasındaki ilişki incelenerek oluşturulmuş ve fiyatlamaları gerçekleştirilmiş ve uygulaması yapılan modellerin literatürdeki çalışmalarla paralel sonuçlar verip vermediği incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the option pricing methods are examined and certain pricing methods are applied into Istanbul Stock Exchage. First of all fundamental stochastic calculus topics related to seminal work of Black-Scholes and other option pricing methods is presented. Then the details of Balck-Scholes option pricing model and its systematic biases are presented and literature review of option pricing methods are mentioned. After that,the theoretical details of the three method that are applied into IMKB, Binomial option pricing method, GARCH Option Pricing Method and Explicit Finite Difference Method, is presented. For this, IMKB30 and IMKB100 index hypothetical options are created by taking into account the relationship between Chicago Board Exchange options’ maturity, exercise price and spot price. Finally pricing of these hypothetical options are made with Binomial option pricing method, GARCH Option Pricing Method and Explicit Finite Difference Method and results are examined whether they are paralel with literature or not. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2051
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Opsiyon Fiyatlama tr_TR
dc.subject GARCH tr_TR
dc.subject Binom tr_TR
dc.subject Açık Sonlu Farklar tr_TR
dc.subject Option Pricing en_US
dc.subject GARCH en_US
dc.subject Binomial en_US
dc.subject Finite Difference en_US
dc.title Opsiyon Fiyatlama Modellerinin İmkb Ye Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Application Of Option Pricing Models To Ise en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar