Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18118
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMurtezaoğlu, Serpiltr_TR
dc.contributor.authorÜstün, Yıldırım Şafaktr_TR
dc.date2018tr_TR
dc.date.accessioned2019-11-15T13:53:46Z-
dc.date.available2019-11-15T13:53:46Z-
dc.date.issued2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/18118-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 1989 yılında Bulgaristan'dan Yalova'ya göç etmiş Türkler hakkında bilgiler verilmesi; sosyo-kültürel alandaki düğün, kına, müzik, oyun, kimlik, aidiyet gibi konulardaki varsa yaşanan değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca göç ve kültür gibi kavramlara, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan daha önceki göçlere ve AB süreci gibi konulara değinilmiştir. Sonuç olarak, 1989 yılında göç eden Bulgaristan Türklerinin gelenek ve göreneklerinde ve yaşam biçimlerinde çeşitli değişiklikler meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda, gözlenen değişimde Bulgaristan'daki yaşam biçimlerinin etkisi olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to inform about Bulgaria-Turks, who migrated from Bulgaria to Turkey in 1989, and illuminate certain changes in socio-cultural field, such as wedding, henna night [kına], music, dance and play, identity, and belonging. Therefore, various topics, such as; concepts of migration and culture, previous migrations, and EU membership process; were mentioned in the thesis. In conclusion, it is determined that there have been changes in traditions and customs and life styles of Bulgaria-Turks. In addition, interviews show that there are effects of their life style in Bulgaria on the change in Turkey.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectHalk Bilimi (Folklor)tr_TR
dc.subjectHalk kültürütr_TR
dc.subjectMüzik kültürütr_TR
dc.subjectRumeli göçmenleritr_TR
dc.subjectUluslararası göçtr_TR
dc.subjectZorunlu göçtr_TR
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectFolk cultureen_US
dc.subjectMusic cultureen_US
dc.subjectThrace emigrantsen_US
dc.subjectInternational migrationen_US
dc.subjectForced emigrationen_US
dc.titleBulgaristan'dan 1989 Yılında Yalova'ya Göç Eden Türklerin Sosyo-kültürel Yaşamı Ve Süreç İçindeki Değişimitr_TR
dc.title.alternativeSocio-cultural Life Of Turks Who Immigrated From Bulgaria To Yalova In 1989 And The Change In Their Lifeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID512350tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Musicen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Müzik Teorisi ve Kompozisyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512350.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.