Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18118
Title: Bulgaristan'dan 1989 Yılında Yalova'ya Göç Eden Türklerin Sosyo-kültürel Yaşamı Ve Süreç İçindeki Değişimi
Other Titles: Socio-cultural Life Of Turks Who Immigrated From Bulgaria To Yalova In 1989 And The Change In Their Life
Authors: Murtezaoğlu, Serpil
Üstün, Yıldırım Şafak
512350
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Halk kültürü
Müzik kültürü
Rumeli göçmenleri
Uluslararası göç
Zorunlu göç
Folklore
Folk culture
Music culture
Thrace emigrants
International migration
Forced emigration
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, 1989 yılında Bulgaristan'dan Yalova'ya göç etmiş Türkler hakkında bilgiler verilmesi; sosyo-kültürel alandaki düğün, kına, müzik, oyun, kimlik, aidiyet gibi konulardaki varsa yaşanan değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca göç ve kültür gibi kavramlara, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan daha önceki göçlere ve AB süreci gibi konulara değinilmiştir. Sonuç olarak, 1989 yılında göç eden Bulgaristan Türklerinin gelenek ve göreneklerinde ve yaşam biçimlerinde çeşitli değişiklikler meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda, gözlenen değişimde Bulgaristan'daki yaşam biçimlerinin etkisi olduğu görülmüştür.
In this study, it is aimed to inform about Bulgaria-Turks, who migrated from Bulgaria to Turkey in 1989, and illuminate certain changes in socio-cultural field, such as wedding, henna night [kına], music, dance and play, identity, and belonging. Therefore, various topics, such as; concepts of migration and culture, previous migrations, and EU membership process; were mentioned in the thesis. In conclusion, it is determined that there have been changes in traditions and customs and life styles of Bulgaria-Turks. In addition, interviews show that there are effects of their life style in Bulgaria on the change in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18118
Appears in Collections:Müzik Teorisi ve Kompozisyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512350.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.