Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17809
Title: Türk Musikisinde Çok Sesli Ve Geleneksel Olarak Topluluk Yönetimi, Yöntemleri Ve Repertuarı
Other Titles: Multisound Traditional Group Conducting Technics And Repartoire In Turkish Music
Authors: Öztürk, Serdar
Aygün, Alp
122678
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Koro
Orkestra
Repertuar
Türk halk müziği
Türk müziği
Türk sanat müziği
Çok sesli müzik
Music
Choir
Orchestra
Repertoire
Turkish folk music
Turkish music
Turkish art music
Polyphonic music
Issue Date: 2002
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Mûsikîsi 'nin makamsal ve usuller yönünden yapı özellikleri topluluk yönetim ve yöntemlerini birinci dereceden ilgilendirmektedir. Bu yönden geleneksel ve klasik Türk Mûsikîsinin her iki çeşidi üzerinde çalgıların ayrıntılarından makam ve usul yapılarına kadar olan durumları özet teorik bilgilerle belirtmeye çalışılmıştır. Orkestra şefi ve çoksesli koro şefi ile teksesli geleneksel ses ve çalgı topluluğunu yöneten şefler arasındaki bağlantı ve ayrıcalıklar çok önemli konulardır. Bunlarda açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ses çeşitleri geleneksel teksesli koroda yalnızca erkek ve kadın sesli olarak ayrıldığı halde çoksesli koroda bu sesler tenor, soprano, alto, bas diye dört grup altında toplanır. Koro şefinin özelliklerinde belirtilen yöntemler topluluk yönetiminin de başlıca yöntemleridir. Bu bağlamda topluluk bireylerini tanımak bilgi düzeylerini ölçmek şefin birinci görevleri içindedir. Bilgili düzenli ve ses eğitimi almış elemanlardan kurulu ses toplulukları müziğin genel kural ve yöntemlerinde birleşerek aranılan ve beğenilen ses topluluklarını yaratır. Orkestra ya da çalgı toplulukları içinde yeni yöntemler geçerli olmakla birlikte topluluk elemanlarının çalgılarına olan hakimiyetleri ve yetenekleri şüphesiz ön plânda yer alacaktır. Bütün bunların ortak ekseni bilgi yetenek ve düzen üçgeninde başarıya ulaşabilir.
The structural characteristics of Turkish music in terms of harmony and methods concern group leading techniques very much and for this reason two types of classical Turkish music has been examined briefly in theoretical data, in terms of the details of the instruments and method structures. The connection and differences between orchestra maestro and chorus maestro and single voice traditional sound and instrument maestro are very important, and here we aim to make these connections and differences clear. While the sound types are classified only as male and female in traditional single voice chorus, in multi-voice chorus they are classified into four as tenor, soprano, alto, and bass. The methods specified in the characteristics of chorus maestro are also the major methods of group leading and accordingly knowing the group individuals and measuring their levels of knowledge are among the top priorities of the maestro. The sound groups consisting of knowledgeable and trained members, unite in the general rules and methods of music and make the favored music groups. Although same methods are applicable for orchestras and instrument groups, the skills of the group members will be the most the important issue. These can be successful with knowledge, skill and order.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/17809
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122678.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.