Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17805
Title: Kemança İle Çahargah Makamında Taksim Yaparken Şube Kuruluşları
Other Titles: Establish Of Shubes During Improvisation In The Çahargah Maquam With Kemança
Authors: Önaldı, Şenel
Gül, Mustafa Dilek
122681
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Kemençe
Makamlar
Taksim sanatı
Türk müziği
Çargah makamı
Music
Kemancha
Modes
Instrumental improvisation
Turkish music
Çargah mode
Issue Date: 2002
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk Musikisinde Taksim sanatı çok önemli bir yer tutar. İnsanın duygularını en üst seviyede ve en doğal bir biçimde aktarabilen bir sa'nattır. Günümüzde, sağlıklı olarak ulaşabilen taksimler genelde Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır. Taksim sanatı, günümüzde maalesef sadece içten gelen bir "Doğaçlama" olarak algılanmakta, bu işin bilimsel bir temeli ve buna bağlı olarak birtakım kuralları olduğu göz ardı edilmektedir. Bundan dolayıdır ki, bu işin tecrübeli bir hoca tarafindan öğretilmesi, taksim san'atının bilimsellik kazanması açısından gereklidir. Ayrıca, kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması açısından çok yerinde olacaktır. Kuşkusuz ki, taksim yapmak özel bir yetenek ve beceri ister ama taksimin oluşturulmasıyla ilgili bilgi ve kurallar öğrenilmeden de taksim yaratılamaz. Ayrıca her enstrumanın yapısından kaynaklanan kendine has müzikal özellikleri mevcuttur. Kemanca da böyle bir enstrumandır. İnsan sesine çok yalan bir tınıya sahip olması ve güçlü ifade biçimleri en dikkat çekici özelliğidir.
The art of emprovisation has a very important plate in Turkish Music. This is the art which helps to describe human's feelings at a natural way on the top level. The best emprovisations at our day is mostly the ones after the Turkish Republic time. The art of emprovisation has been unfortunetly understood as a personal emprovisation but this must be remembered that it has got a root and has rules. So that this must be teached by an experienced teacher that will make emprovisation scientific. That fits to be for transfering it to other generations. Actually, emprovisation needs a special ability and capability but without having the knowledge and the rules it is not possible to create an emprovisation. In the other hand every instrument has got musical charecter depending on their specialities and due to their stracture. Kemanca is one of that kind. That has a sound which is very close to human voice, the strong and understandable sound makes it attractive
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/17805
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122681.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.