Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14257
Title: Eski İmaret Camii (pantepoptes Manastırı Kilisesi) Koruma Projesi
Other Titles: Eski Imaret Mosque (pantepoptes Monastery Church) Restoration Project
Authors: Tanyeli, Gülsüm
Birer, Mustafa
10077164
Mimarlık
Architecture
Keywords: restorasyon
camiye çevrilen kiliseler
restoration
converted churches from mosque
Issue Date: 29-Jun-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: En son kapsamlı onarımının 1970’li yıllarda yapıldığı düşünüldüğünde, 9 asrı aşan süredir İstanbul siluetini etkileyen Eski İmaret Camii’ nin ( Pantepoptes Manastırı Kilisesi) hak ettiği ölçüde önemsenmediği su götürmez bir gerçektir. Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde, Haliç sırtlarına kurulan manastırın ibadethane yapısı/ kilisesi olarak yapılmış olan yapıya, Palaiologoslar Dönemi’nde bir ekleme yapılmıştır. İstanbul’un fethinden hemen sonra manastırın diğer yapılarının da maruz kaldığı işlev değişikliği, ibadet mekânında da uygulanmış ve kilise camiye dönüştürülmüştür. Fatih Külliyesi yapıldıktan sonra, işlevlerini manastırda geçici olarak sürdüren mekânlar külliye içindeki yerlerini almış, manastır içindeki ibadethane yapısının cami işleviyle kullanımı devam etmiştir. Zaman içinde, bölgedeki yangınlardan da etkilenen yapı bakımsızlığa terk edilmiştir. Geçen yüzyıl başlarında, yapının çatısının bir onarım geçirdiği ve özgün olmayan kötü bir müdahale gördüğü, minaresinin de zamanla yıkıldığı eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Güney cephedeki ana kemerlerin de kesilmesine neden olan bu çatı ancak 1970’li yıllarda yapılan onarımda kaldırılabilmiş, böylelikle yapıyı nispeten özgün haline getirmek mümkün olmuştur.
Taking into consideration that its comprehensive restoration was in the 1970’s, it is a reality that Pantepoptes Monastery Church (Eski Imaret Camii) touching the Istanbul silhouette for over 9 years, hasn’t received the care it deserves. It was built as a temple/church of a monastery on the hills of Halic during the Byzantium Empire and an addition was built in the Palaiologos period. The alteration of function that the monastery buildings have gone through after the conquest of Istanbul has been in effect for the temple building and the church has been turned into to a mosque. After the Fatih Kulliyesi was built, the spaces used temporarily in the monastery were moved to the kulliye and the temple building was used with the function of a mosque. In time, the building was neglected as it was affected by fires in the region. It is evident from the old photographs that the roof of the building went through a poor and unoriginal restoration at the beginning of last century and the minaret demolished in time. The roof which also resulted in the south arches being cut, was removed in the restoration in the 1970’s and thus making it possible to turn the building to its relatively original condition.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/14257
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10077164.pdf79.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.