Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12419
Title: Toplumsal Etkileşim Mekânı Olarak Sinemalar
Other Titles: Cinemas as places of social interaction
Authors: Erençin, Abdullah
Çelen, Pınar
265737
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: Mimarlık
İç Mimari ve Dekorasyon
Görüntü sistemleri
Mekansal değerlendirme
Mimari özellikler
Salonlar
Ses sistemleri
Sinema
Sinema seyircileri
Toplumsal etkileşim
İstanbul-Beyoğlu
Architecture
Interior Design and Decoration
Interaction
Image systems
Spatial evaluation
Architectural characteristics
Halls
Sound systems
Cinema
Cinema audiences
Social interaction
İstanbul-Beyoğlu
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Tez kapsamında öncelikle sinemanın tanımı yapılmış, dünyada ve ülkemizde sinemanın doğuşu, gelişimi hakkında bilgiler aktarılmıştır. Çalışmanın devamında sinema, bir toplumsal etkileşim mekânı olarak daha çok sosyal yönü ile ele alınmış, Türkiye'deki seyirci alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olabilmek için ise İstanbul'un belli noktalarında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ardından sinemanın mekânsal özellikleri etkileşim dâhilinde incelenmiş, sinema salonları ile ilgili genel teknik ve mimari bilgilere yer verilmiştir. Son bölümde, tez kapsamında ortaya konan tarihçe, kavramlar ve çeşitli veriler bağlamında; İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Alkazar Sineması'nın incelemesi yapılmıştır.
Within the scope of this study, first, the definition of cinema has been done. Information about the birth and the progress of cinema in the world and in Turkey has been given. After cinema has been discussed in the context of interaction, emphasizing social aspects; a survey has been made in definite points of İstanbul in order to reveal Turkish cinema audience?s habits. Then, the place of cinema has been evaluated as an architectural space emphasizing the interaction, while citing the architectural and technical data about movie halls. At the last chapter of the work, the Alkazar Movie Hall, situated in Beyoğlu İstanbul, has been examined in the context of historical process, aspects and various data introduced within the thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12419
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418071012.pdf8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.