Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12173
Title: Pop Up Mekan Tasarımı Ve Pazarlama İlişkisi
Other Titles: The Relation Between Pop Up Space Design And Marketing
Authors: Cordan, Özge
Karagöz, Esra
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: Pop up mekan
İç mimari tasarım
Pazarlama
Pop Up Space
Interior Design
Marketing
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, belgesel ve görsel olmak üzere analog ve dijital literatür taraması, bölgesel ve alansal gözlem ve kişisel görüşme yöntemi ile pop up mekan tasarımı ve pazarlama ilişkisi Türkiye ve Türkiye dışından örnekler üzerinden analiz edilmiştir. Pop up mekan ile ilişkili olan postmodern tüketiciye yönelik pazarlama yaklaşımları, marka ve kurum kimliği detaylı olarak ele alınmıştır. Pop up mekan kavramına açıklık getirilmiş ve pop up mekan türleri tanımlanmıştır. Pop up mekan tasarımını etkileyen pazarlamaya ve tasarlamaya ilişkin faktörler Türkiye'den 11 ve Türkiye dışından 31 adet pop up mekan örneği üzerinde analiz edilmiştir. Örnek analizleri sonucu pop up mekan tasarımını etkileyen pazarlamaya ve pop up mekanların plan kurgusu ile mekansal öğelerini tasarlamaya ilişkin faktörler ile ilgili saptamalarda bulunulmuştur. Türkiye'den ve Türkiye dışından olmak üzere iki grup halinde pop up mekan tasarımını etkileyen pazarlamaya ilişkin faktörler ve pop up mekan tasarım kararları çizelgelere aktarılmış ve bulgulara ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Sonuç olarak, pop up mekanların değişimine, dönüşümüne, gelişimine ve gelecekte olası farklı kullanım alanlarına ilişkin öngörü ve önerilere değinilmiştir. Ayrıca; farklı disiplinler ile ilişkili olan pop up mekan tasarımının iç mimarlık disiplini açısından önemine dikkat çekilmiştir.
In this study, the relationship between pop up space design and marketing through examples from Turkey and the rest of the world is analyzed using analogue and digital literature, regional and spatial observation and personal interview. The postmodern consumer-oriented marketing approaches, the concept of brand and corporate identity are introduced. The pop up space conceptually defined and classified according to the types of places they exists. Marketing factors affecting the pop up space design and design decisions including layout of space and spatial elements for 11 selected examples from Turkey and 31 from the rest of the world are analyzed. Examples from Turkey and the rest of the world are evaluated into two groups. Analysis were processed for the two groups of excamples into the charts. Through the charts findings and results is described. There are foresights related to the evolution, transformation and possible future proposals of pop up spaces. The relation and importance of the pop up space that is associated with different disciplines is explained for interior architecture.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12173
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418081005.pdf14.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.