Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12109
Title: Görsel Yöre Tasarımında Dhtml Üzerinden Görüntü Fontları Kullanımı : Tex2dhtml Çeviricisi
Other Titles: At A Web Site Design Dynamic Font Processing By Using Dhtml : Tex2dhtml Converter
Authors: Demiralp, Metin
Tiken, Rahşan
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Dinamik Font Üretimi
TeX2HTML
TeX
Perl
Dynamic Font Creating
TeX2HTML
TeX
Perl
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, TeX kelime işlemcisinin ürettiği karakter formatları baz alınarak görsel yöre tasarımlarında kullanılmak üzere yeni yazı tipleri üretecek programlar hazırlanmış ve yeni yazı tipleri üretilmiştir. Hazırlanan programlarda TeX ve Bash Kabuk programlama dileri kullanılmıştır. Ayrıca TeX kelime işlemcisi ile hazırlanan dökümanların internet ortamında görüntülenebilmesi için bu dökümanı yorumlayarak formatını belirleyen ve yeni yazı tiplerini kullanır hale getiren program paketi oluşturulmuştur. Perl programlama dili ile üretilen bu programlar yalnız TeX’deki karakter göserilimleri ve formüler ile oluşturulmuş dökümanlar üzerinden çıktı üretmektedir. Oluşturulan dökümanlar JavaScript ile oluşturulan Dinamik HTML dosyası aracılığı ile tarayıcılardan gösterilebilmektedir.
In this study, new programs which produce the fonts, based on the TeX word procecers typesetting system, are prepared and new fonts are produced. For the programming purposes, TeX and Bash shell programming languages are used. Moreover, some other programs are prepared for the publishing purposes of the documents prepared in the TeX wordprocessor. These programs written with Perl programming language, interprets the TeX document and convert it to a text file with the new fonts. TeX documents should only contain the plain text and mathematical formulas. Formed new documents can be viewed via the browsers as dynamic HTML documents prepared with JavaScript scripting language.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/12109
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1197.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.