Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12087
Title: Çok Katlı Yapı Tasarımında Hareketli Yük Konumlarının Araştırılması
Other Titles: Investigation About The Positions Of The Live Loads For The Design Of Multi-storey Frame Structures
Authors: Pala, Sumru
Sayın, Fatih
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Hareketli yük
Hareketli yük düzenlemeleri
Live load
Live load arrengement
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada kolon ve kiriş kesitlerinde hareketli yük nedeni ile oluşacak kesit zorlarını olabildiğince gerçeğe yakın bir biçimde, en az çözümleme ile elde edebilmek için belirli bir sistematiğe dayanan hareketli yük düzenleme yöntemleri karşılaştırılmış, doğrulukları tartışılmış ve yeni bir yükleme önerisi getirilmeye çalışılmıştır. Önerilen yöntemde açıklık kesitlerindeki en elverişsiz kesit zorlarını bulmak için açıklık ve kat sayısı ne olursa olsun her türlü çerçeve için tesir çizgilerine uygun şekilde düzenlenen toplam iki adet yüklemenin kullanılması önerilmektedir. Ancak elverişsiz tarafta kalma problemine bir çözüm olmak üzere, bu yüklemeden elde edilen değerlerin 1.05 katsayısı ile arttırılması gerektiği düşünülmektedir.Mesnet kesitleri momentleri için önerilen yöntem ise tek bir yüklemeyi içermektedir. Bu yüklemede, gözönüne alınan çerçevenin tüm açıklıklarının aynı anda yüklenmesi önerilmektedir. Çözümleme sonucu elde edilen kesit zorları belirli katsayılar ile çarpılarak arttırılacaktır. Bu katsayıların; çerçevelerin dış kenarlarında kalan mesnet kesitleri için, 1.30, ortalarda kalan ara mesnet kesitleri için, 1.45 olarak alınması öngörülmüştür. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, önerilen yöntemin güvenli tarafta kalan ve gerçeğe daha yakın neticeler verdiği görülmüştür.
In this study, in order to obtain the forces that shall occur due to live loads in colon and beam sections as much realistic as possible, comparisons based on a certain systematic are made and their correctnesses shall be discussed and it’s tried to bring a loading suggestion. In this suggested loading system, in order to find the most inconvenient section forces in clerance sections, two types of loading is suggested for every type of frames regardless of number of floors. However, as a solution to the problem of staying at unsafe side, it is thought that the results obtained from those types of loadings should be increased with the factor of 1.05. Suggested method for support sectional moments in this study, contains only one type of loading. In this loading, all span of considered frame are loaded simultaneously. Values obtained after analysis, shall be increased with some certain coefficients. These coefficients are considered to be as follows, for the support sections that stay at exterior edges of frames : 1.30, for middle support sections that stay at the central areas : 1.45. When we compare the result with studies in the literature, it is seen that this suggested system gives result which stay in the safe side and closer to actual values.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12087
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187.pdf57.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.