Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11034
Title: Büyükdere Nektar Bira Fabrikası Restorasyon Projesi
Other Titles: The Restoration Project Of Buyukdere Nectar Brewery
Authors: Tanyeli, Gülsün
Türk, Şerife
Restorasyon
Restoration
Keywords: Büyükdere
Nektar Bira Fabrikası
Bira-malt üretimi
Büyükdere
Nectar Brewery
Beer-malt production
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında, Büyükdere sınırları içerisinde kalan, Çayırbaşı mahallesinde 538 ada, 40 nolu parsel üzerinde bulunan Büyükdere Nektar Bira Fabrikasının öncelikle rölöve çalışmalarıyla bugünkü durumunun doğru olarak saptanması, çeşitli tarihsel kaynaklar yardımıyla yapının ilk inşa durumunun belirlenmesi ve son olarak da yapıya bir fonksiyon kazandırıp korunması hedeflenmiştir. 1909 yılında yapılan yapı Bomonti Şirketi ile birleşene kadar (1912) bira üretimi yapmıştır. 1912-1940 arası dönemde yapı malt fabrikası olarak çalıştırılmıştır. Tekel’in mülkiyetine geçtikten sonra 1985 senesine kadar arpa deposu olarak kullanılmıştır. Yapının, 1985 senesinde yapılan restorasyonla bir bölümü lojman olarak işlevlendirilmiş, diğer bölüm ise kendi haline bırakılmıştır. Osmanlı’da ve Cumhuriyet döneminde bira üretimi yapan kuruluşlar üzerinde incelemeler yapılmış, Tekel’in tarihçesi tez kapsamına özet olarak alınmıştır. Bira üretimi hakkında detaylı araştırma yapılmış, üretimin yapı ile çakıştırılmasına çalışılmıştır.
The building which is chosen for this thesis a nectar beer factory situated in Büyükdere, Çayırbaşı Street, 538/40 plot. There is inadequate research about the building so the work aims to survey the historical edifice, with the help of various historical sources to clarify the interventions that have been made and to prepare the conservation project needed to re-function the building. The establishment was constructed in 1909 and it was used for beer production until it united with Bomonti Brewery in 1912. It was used as a malt factory in 1912-1940. After it was owned by Tekel, it was used as an artillary for storing barley, until 1985. In 1985, during the restoration work, some parts has been changed for residential use and the rest is left as it is. The project for the residential part was implemented but it was never used as a residence. The establishments of beer producers have been examined and the history of Tekel has been summarised. The production of beer has been studied in details for its effects related to the spaces in the building.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11034
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8111.pdf41.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.