Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10433
Title: Kamusal Mekanlarda Kalite: Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsünde Kullanıcı Görüşlerine Dayalı Kalite Değerlendirmesi
Other Titles: Quality In Public Places: Quality Evaluation In Yildiz Technical University Campus Based On User Opinions
Authors: Özsoy, Ahsen
Atabek, Ebru
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Algılama
Gereksinim
Kalite
Perception
Needs
Quality
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kentler içinde yer alan binalar arasında kalan açık alanlar olarak tanımlanabilen kamusal mekanlar, kalite konusu bağlamında incelenmektedir. Kamusal mekanların kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilmeleri için gerekli kalite göstergelerinin geliştirilmesine yönelik, çevre kalitesine bağlı bazı bulgular ortaya konmaktadır. Bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsüyle ilgili kalite göstergelerinin ortaya konmasına yönelik olarak, anket çalışması ve bilişsel haritalama yöntemleri kullanılarak bir alan çalışması yapılmıştır. Böylelikle, kamusal mekanların kullanıcılar tarafından farklı algılama biçimleri ve bu mekanlarda gerçekleşen davranışlar belirlenmiş olup, bu veriler kalite konusuyla ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, oluşturulan kamusal mekanların her boyutta kullanıcı gereksinimlerini karşılaması, muhtemel davranışlara uygun olanaklarla donatılmış olması ve çevre kalitesine bağlı olarak görsel girdilere sahip olması gerektiği gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.
In this study, the public spaces, which can be defined as the open places between buildings, are studied in the context of environmental quality. The study defines that, in order to meet the user needs, public places must have some quality findings. For this aim, a case study is made about Yıldız Technical University campus to define quality findings using two methods: questionnaries and cognitive mapping. As a result, different people’s way of perceiving the environment, and the behaviors that occur in these areas are expressed and these results are related with the topic “quality”. The results clearly expose the reality that, public places must have some characteristics to meet user needs, prepare a setting appropriate to probable behaviors and must have some visual and perceptual inputs related to environmental quality.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10433
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
823.pdf29.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.