Mimarlık Bölümü

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 10
 • Öge
  4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi bildiriler kitabı, 02-03 Mayıs 2024, İstanbul
  (İTÜ Yayınevi, 2024) Mimarlık Bölümü ; Koçlar Oral, Gül ; Köse Murathan, Eda ; Kılıç, Zehra Aybike ; Aydın, Mehmet Akif ; Taşkın, Halime Firdevs ; Ranaer Harputluoğlu, Elif ; Bastem, Sümeyye Sena ; Diken, Yusuf Salih
  Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü alanı, insanların yaşamlarının sağlıklı, konforlu, iklimle uyumlu, enerji etkin yapma çevrelerle sürdürülebilmesi hedefine yönelik çalışmaları kapsayan, profesyonel ve bilimsel bir uzmanlık alanıdır. Günümüzde yaşadığımız iklim değişikliği, enerji ve çevresel problemlere bir çözüm olarak ortaya çıkan sürdürülebilir ve enerji etkin yapma çevrelerin gerçekleştirilmesinde Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü konularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, konu alanında uygun çözümlerin araştırılmasını ve tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan günümüzde, bilginin erişilebilirliği, iletişimin artması farklı disiplinleri bir araya getirmekte, disiplinler arası ortak çalışmaları olanaklı kılan bütünleşik, dinamik ortamların varlığını güçlendirmektedir. Farklı meslek ve bilimsel uzmanlık alanlarında bir arada çalışabilmek, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek, meslek ve bilim insanlarının değişen koşullara bağlı olarak kendini yenilemesini, geliştirmesini ve disiplinler arası işbirliğinin olabildiğince üst düzeyde sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Bilimde gerçekleşen paradigma değişimleri, hızlı dijital gelişmeler, hayatın bütünü üzerindeki anlayışları da etkilemekte, geleneksel uygulamalar yerini çağdaş uygulamalara bırakmaktadır. Bu bağlamda enerji ve çevresel sorunlara çözüm olarak sürdürülebilir, iklimle uyumlu, enerji ve maliyet etkin çağdaş yöntemler araştırılmaktadır. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teknolojiler geliştirilirken, enerjinin etkin kullanımını sağlayarak, enerji tüketimini azaltacak yaklaşımlar da tartışılmaktadır. Yalıtım enerji etkinliği kavramına bağlı olarak geliştirilen yaklaşımlar ve mevzuatın önemli dayanağı olmaktadır. Bu açıdan yalıtım sektörü, ülkemizde değer taşıyan sektörlerden biridir. Yalıtım sektörü firmaları, paydaşları ile bilimsel çözümler de üretebilen, gelişen bir sektördür.
 • Öge
  "Yangın Emniyeti Mimari Tasarımın Neresinde?" Çalıştayı 2022 : sunum metinleri kitabı
  (İTÜ Yayınevi, 2023) Mimarlık Fakültesi ; Serteser, Nuri ; Beşiroğlu, Şafak
  Yangın, hayatımızın bir gerçeği… Aslında her gün pek çok yanıcı maddeyle iç içe yaşamaya devam ediyoruz. Kazara ya da başka bir nedenle bir yangının bizim de içinde yaşadığımız binalarda meydana gelebileceğini hem de hesaba katmadan. Böyle bir yangında dostumuz olan binalar bize yine aynı dostça davranışları göstermeye devam edecek mi? Peki ya da bizler, bu binaları tasarlayanlar, mimarlar, iç mimarlar olarak bu durumun ortaya çıkmasını ne ölçüde engelleyebiliriz? Bizim mimari tasarım sürecinde yangın emniyetinin sağlanmasındaki rolümüz nedir? Bunlar gibi daha pek çok soru sorulabilir elbette. Sorular olduğu gibi bu soruların da mutlaka bazı cevapları olmalı. Bu soruların cevaplarını arayabilmek ve özellikle de mimari tasarım sürecinde "Yangın Emniyeti" ile ilgili konulara dikkat çekmek yangının başlamasını ve yayılmasını önlemek için tasarımın kendisini kullanarak alınabilecek önlemlere işaret etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bu alanda akademik çalışmalar yapan İTÜ LEE CKY Yüksek Lisans ve Yapı Bilimleri Doktora programlarında çalışmalar yapan takım arkadaşlarımla "Yangın Emniyeti Mimari Tasarımın Neresinde?" başlıklı çalıştayı yapmaya karar verdik.
 • Öge
  Stories of Situated Pedagogies in Architecture and... : international workshop proceedings book : 3-4 October '23, Istanbul
  (İTÜ Yayınevi, 2024) Mimarlık ; Şenel, Aslıhan ; Almaç, Bihter ; Özçelik, Buse ; Balaban, Büşra ; Şimşek, Öykü ; Adıgüzel, Elif Nur
  Stories of Situated Pedagogies in Architecture and … aims to gather educators and learners who are enthusiastic about sharing their stories of situated pedagogies in architecture and other fields with an interest in critical spatial practices. In April 2023, we invited all to apply to this workshop call with critical responses to their personal experiences in education. With this call, we envisioned a beginning of a playful and productive platform for communication through pre-workshop peer-to-peer reviews, round-table sessions and field trips in Istanbul, and post-workshop collaborations for publication. The concept of situated pedagogies is rooted in Donna Haraway’s claim for ‘situated knowledges’ (1988), which suggests that knowledge is produced through partial, subjective, embodied, and multiple perspectives. Through the conceptualization of knowledge as being produced rather than being transmitted, situated pedagogies question the static positions of educator and learner, and instead suggest a transformativerelational agency for both. Situated pedagogies may be approached as part of everyday life similar to bell hooks’ ‘engaged pedagogy’ (1994), in which educators and learners connect their personal experiences to their academic practices for building their individual and situated voices and nurture a freeing, pluralistic, democratic, inclusive and most precisely a hopeful educational environment. In contemporary times of disasters, wars, and displacements, it is especially an urgent need to perpetually search for ways of situating education and oneself as educators and learners.
 • Öge
  Mimarlık Öğrencileri Ulusal Kuşadası Yaz Okulu’22 : Mimarlık Öğrencileri Ulusal Kuşadası Yaz Okulu Kitapçığı ’22
  (İTÜ Yayınevi, 2023) Mimarlık ; Turgut, Esra ; Hasgül, Esin ; İlter, Tolga A. ; Mimarlar Odası İzmir Şubesi ; Mimarlık Vakfı ; TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği
  “ULUSAL KUŞADASI YAZ OKULU” etkinliği Kuşadası yerelinde belirlenen üç çalışma alanında; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden akademisyenlerin yürütücülüğünde, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 22 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanımız İlker Kahraman’la yaz okulu fikrine adım attığımızdaki umut, emek ve heyecanın; katkı sağlayan yürütücüler ve öğrencilerimiz, yerel yönetimimiz, yerel dernek, muhtarlarımız ve gönüllülerimizle birlikte giderek büyüyerek ilerlediğini görmek hepimizi çok sevindirdi. Çok keyifli bir üretim süreci yaşadık. Özverili, çalışkan, uyum içinde herkese örnek olabilecek nitelikte bir iş birliği sergileyen çalışma gerçekleştirdik. Mimarlar Odası olarak amacımız; doğal ve kültürel değerleriyle özel Kuşadası ilçemizde bugüne değin süren plansız yapılaşma pratiğinin getirdiği olumsuz sonuçlarından ders çıkarabilmek, tarihi kültürel miras değerlerimiz ve modern dönem özgün örneklerinin geleceğe taşınmasında Kuşadası kimliğini de irdeleyerek ortaya koymak ve çözüm üretmek, yeni yapı üretiminde ve iyileştirmede tasarım rehberi oluşturmak için adım atmaktır.
 • Öge
  Mimarlık ve Yangın Sempozyumu Bildiri Kitabı, 4-5 Mayıs 2023, İTÜ Taşkışla
  (İTÜ Yayınevi, 2023) Mimarlık Fakültesi ; Serteser, Nuri ; Beşiroğlu, Şafak
  Binaları tasarlayan bizlerin, belki de çoğunlukla gözden kaçırdığı önemli bir faktör var: yangın. Çoğunlukla binaları estetik ihtiyaçlardan vazgeçmeden insan konforunu üst seviyede gerçekleştirecek özelliklerde tasarlamayı iş edinirken, belki başımıza gelme ihtimali düşük olduğunu düşündüğümüz yangın emniyeti ile ilgili konuları ihmal edebiliyoruz. Hatta bunun çoğu zaman bir mimarın işi olmadığını düşünüyoruz. Yasal zorunluluklar olmasa, yangın emniyeti ile ilgili işler asla tasarımımızın bir parçası bile olmayacak. Oysa İBB İtfaiye istatistikleri bunlardan başka veriler ortaya koyuyor. 2022 yılı OcakEkim döneminde gerçekleşen 121.259 itfai olayın 18.925’i direkt yangınla ilgilidir. Aynı istatistiklere göre 2021 yılında gerçekleşen 11.463 yapısal yangının 6.340’ının sadece konutlarda meydana geldiği belirtilmektedir. Bu rakamlar başta içinde yaşadığımız binaları tasarlayan meslek insanları olarak mimarlara, sonra malzeme üreticilerine, ithalatçılarına ve uygulamacılara bu konuda sorumluluklarımızın bulunduğunu ve bu sorumlulukların ihmal edilemez olduğunu ifade etmektedir. Kuşkusuz sadece bizlerin değil, bu binalarda yaşayan insanların da yaşam alanları ile ilgili yangın emniyetiyle ilgili risklerin farkında olmaları da ayrıca büyük önem taşımaktadır.