4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi bildiriler kitabı, 02-03 Mayıs 2024, İstanbul

thumbnail.default.alt
Tarih
2024
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ Yayınevi
Özet
Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü alanı, insanların yaşamlarının sağlıklı, konforlu, iklimle uyumlu, enerji etkin yapma çevrelerle sürdürülebilmesi hedefine yönelik çalışmaları kapsayan, profesyonel ve bilimsel bir uzmanlık alanıdır. Günümüzde yaşadığımız iklim değişikliği, enerji ve çevresel problemlere bir çözüm olarak ortaya çıkan sürdürülebilir ve enerji etkin yapma çevrelerin gerçekleştirilmesinde Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü konularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, konu alanında uygun çözümlerin araştırılmasını ve tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan günümüzde, bilginin erişilebilirliği, iletişimin artması farklı disiplinleri bir araya getirmekte, disiplinler arası ortak çalışmaları olanaklı kılan bütünleşik, dinamik ortamların varlığını güçlendirmektedir. Farklı meslek ve bilimsel uzmanlık alanlarında bir arada çalışabilmek, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek, meslek ve bilim insanlarının değişen koşullara bağlı olarak kendini yenilemesini, geliştirmesini ve disiplinler arası işbirliğinin olabildiğince üst düzeyde sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Bilimde gerçekleşen paradigma değişimleri, hızlı dijital gelişmeler, hayatın bütünü üzerindeki anlayışları da etkilemekte, geleneksel uygulamalar yerini çağdaş uygulamalara bırakmaktadır. Bu bağlamda enerji ve çevresel sorunlara çözüm olarak sürdürülebilir, iklimle uyumlu, enerji ve maliyet etkin çağdaş yöntemler araştırılmaktadır. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teknolojiler geliştirilirken, enerjinin etkin kullanımını sağlayarak, enerji tüketimini azaltacak yaklaşımlar da tartışılmaktadır. Yalıtım enerji etkinliği kavramına bağlı olarak geliştirilen yaklaşımlar ve mevzuatın önemli dayanağı olmaktadır. Bu açıdan yalıtım sektörü, ülkemizde değer taşıyan sektörlerden biridir. Yalıtım sektörü firmaları, paydaşları ile bilimsel çözümler de üretebilen, gelişen bir sektördür.
Açıklama
Yapı Fiziği Derneği tarafından İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) işbirliği ile düzenlenen 4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi’nin amacı; kongre konuları kapsamında farkındalık yaratarak araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi farklı alanlarda çalışanları bir araya getirmek ve disiplinler arası çözüm önerilerini tartışmak, genç araştırmacıların çalışmalarının sunulmasını sağlayarak yeni gelişmeleri ortaya koymak, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamaktır.
Anahtar kelimeler
mimarlık, architecture, buildings, yapılar, binalar, sustainable buildings, sürdürülebilir yapılar, sürdürülebilir binalar, sustainable development, sürdürülebilir gelişme, architecture and energy conservation, mimarlık ve enerji korunması, energy consumption, enerji tüketimi, architectural design, mimari tasarım
Alıntı
Koleksiyonlar