Müzik Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 4 / 4
 • Öge
  Enhancing virtual reality musical instrument design: Solving software topology problems with VRMI Creation Toolkit
  (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021) Sarıer, Ozan ; Karadoğan, Can ; 672919 ; Müzik
  This thesis aims to provide an insight into the current state of virtual reality music instruments and provides a framework for enhancing the design of such instruments. The framework consists of a set of design recommendations and an accompanying software library to streamline the creation process. With recent developments in the virtual reality field, inexpensive consumer virtual reality equipment and related software development tools became available in the near past. Albeit being primarily designed for entertainment and video gaming, this new wave of affordable virtual reality devices also became an instrument for research, education, and artistic experimentation. Although the concept of virtual reality has been established for centuries and the technology to implement it has been present for decades, widespread adoption of the virtual reality technology happened on the socalled "second wave of virtual reality" due to the computing and technological requirements in fields of graphics rendering, displays, MEMS devices (microelectrical mechanical systems), optics and many more. During this so-called "second wave of virtual reality", several manufacturers were able to produce and sell sub-1000 USD systems with the advent of modern GPU's, affordable MEMS IMU's, miniature high-resolution displays, and capable optics. Coupled with initial launch titles in the form of video games, the launch of the affordable consumer virtual reality headsets and system was well received and acquired a user base that was significant for the third-party developers to create content for the systems released. Currently, affordable virtual reality technology is actively developed and offers an exciting field for digital music instrument researchers and designers. While virtual reality technology is currently being actively developed and deployed, the affordable hardware, software offerings, and software development tools are predominantly focused on gaming and related entertainment. This predominant focus on gaming and related entertainment reflect itself into virtual reality music instrument design with the lack of software development tools to embed real-time synthesis into distributable virtual reality music instrument software. When the existing virtual reality music instrument creations are inspected, two dominant trends are clearly visible. The first trend is academic virtual reality music instrument creations, where advanced synthesis is often used to create serious music instruments, but the resulting software cannot be packaged into a distributable product and deemed to cease existing due to licensing and software topology issues. The latter trend is amongst the commercially available virtual reality music instruments. These instruments use existing development tools that are created for video gaming in mind to achieve distributability, but the lack of sound generation options limits these instruments to simple sample playback, therefore severely limiting the sonic possibilities of a virtual reality music instrument. Enhancing virtual reality instrument design first requires understanding the concepts of virtual reality, the technical aspects of currently available systems, virtual reality related paradigms, and virtual reality related problems. This thesis aims to enlighten the reader about the topics above with sections that are documenting them. Secondly, in order to enhance the design, some questions such as "What is a good instrument?" and "What is a better instrument?" become important. When the existing digital music instrument research is inspected, there is not a single true answer to these questions, and in what way to enhance the virtual reality music instrument is unclear. However, amongst all the metrics to evaluate an instrument, the survivability aspect of an instrument is a common trait between all the instruments we care to remember. Therefore, this thesis argues that survivability is one of the most important qualities for a new instrument as it is a pre-requisite for any future advancements. The survivability of an instrument depends on many aspects and is virtually incalculable. While there is no formula for an instrument that will definitely survive, an instrument that will not survive can be formulated as there are several solid necessities for survival. In terms of software music instruments, the most obvious one of such necessities is publishability. If an instrument can't be published and distributed, it will only serve the creator. Time has shown us that it is often the case that such unpublished instruments are even forgotten by their creators most of the time. VRMI Creation Toolkit developed alongside this thesis aims to remedy the issues of survivability by alleviating the problems rooted in the software topology of contemporary virtual reality music instruments. As a helper library, VRMI Creation Toolkit enables developers to use their existing knowledge of music programming together with already established video game focused development tools; creating the possibility of real-time sound synthesis in a publishable and distributable end product. VRMI Creation Toolkit also employs pre-made virtual reality related interaction objects and greatly reduces the development time. As survival is not always guaranteed, VRMI Creation Toolkit aims to increase the chances of survival by reducing the development cost and increase a developer's chances to try again.
 • Öge
  Bir İlişkisel Üretim Süreci Olarak Müzikal Yaratım; Abdülbâkî Nâsır Dede Ve Hüseyin Sadettin Arel Örneği
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Dural, Sami ; Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz ; 544124 ; Müzik ; Music
  Söz konusu doktora çalışmasında A. Nâsır Dede ve H. S. Arel'in müzikal yaratımları, ilişkiler akışı ve düşünceler paylaşımına konsantre olunarak, yaşanılan andaki yaratımla etkileşim dahilinde sorgulamaya tabi tutulmuş ve bu sorgulama ile birlikte eylemsel ve düşünsel üretimlerin ilişkiselliki muhatap alınmaya çalışılmıştır. Netice itibarıyla Nâsır Dede ve Arel ile, farklı eylem ve düşünce düzlemlerinde ve bu bağlamda kendilerine ait heyecan, araç ve tanımlamalarla üretimler yapmış olan bireyler olarak karşılaşılmıştır. Bu üretimlerle, olabildiğince, spekülatif kavramsallaştırmaların sınırıları dışında muhatap olunmaya çalışılmış, bu süreçte müzikal yaratımın ilişkisel ve paylaşımsal boyutu yön belirleyici olarak tayin edilmiştir.
 • Öge
  Arjantin Tango Müziğinde Orkestrasyon Stilleri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Aydınoğlu, Ortaç ; Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz ; 555558 ; Müzik ; Music
  Bu çalışmada Arjantin tango müziğinde önde gelen orkestraların orkestrasyon stilleri incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle Arjantin tangosunda kullanılan temel müzikal ögeler ve karakteristik ögeler ortaya konmuş, tipik tango orkestrasında kullanılan çalgılar, bu çalgıların –varsa– tangoya özgü icra teknikleri ve orkestra içerisindeki kullanımları incelenmiştir. Ardından, farklı stilleri ile birbirinden ayrışan ve tango müzik tarihinin en önde gelen orkestralarından olan D'Arienzo, Di Sarli, Troilo ve Pugliese orkestralarının orkestrasyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden Tierra Querida tangosunun dört farklı stilde orkestrasyonu yapılmış ve sonuçlar uzman görüşleri ile değerlendirilmiştir.
 • Öge
  Kemençe, Tanbur, Ud, Kanun Ve Bağlama Çalgılarının 20. Yüzyılda Geçirdiği Fiziksel Değişimler
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Yıldırım, Zeki ; Karahasanoğlu, Songül ; 601583 ; Müzik ; Music
  İcrası ve dolayısıyla üretimi zaman zaman sekteye uğrasa da varlığını kaybetmeden, çeşitli boyut, biçim ve prensipleriyle yaşamımızın parçası haline gelen bir sanat nesnesi olarak çalgı, modernizmle beraber dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak büyük bir hızla değişmekte ve kültürlerin en önemli ifade biçimi olan müzikal dildeki değişimi fiziksel yapısına ve icrasına yansıtmaktadır. Aynı zamanda bu süreç içinde yapımcıların, sanatçıların ve önemli sanat akımlarının birbiriyle olan etkileşimleri ve dünyada cereyan eden siyasi ve ekonomik olayların sanat hayatına etkisi dolaylı veya direkt olarak bu sanat nesnelerinin gelişiminde ve değişiminde etkili olmuştur. Geleneksel çalgılardaki değişimler incelendiğinde dönemin sosyo-kültürel durumu, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri hakkında çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Bunların dışında çalgılardaki değişimler, önceliklerin ve müzikal alışkanlıkların değiştiği konusunda da bilgiler vermektedir. Koruma ve aktarma bilincinin ve müzecilik anlayışının gelişmemiş olması bu tarz çalışmalar için bir zayıflık yaratmaktadır. Fakat cumhuriyetin ilanından önceki müzik kültürü ile ilgili bilgileri edvar, surname, gravür gibi kaynaklardan temin etmek mümkündür. Cumhuriyetin ilanından sonra ise konservatuar ve güzel sanatlar bölümlerinin açılmasıyla basılı yayınlar çoğalmaya başlamıştır. Fakat çalgılarla ilgili yapılan çalışmalar arasında onların geçirdikleri fiziksel değişimi merkezine alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma söz konusu değişimi iki ana başlık altında incelemektedir. Kurumsallaşma sürecinde batı çalgılarının kullanımın yaygınlaşması,