Müzik Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Bir İlişkisel Üretim Süreci Olarak Müzikal Yaratım; Abdülbâkî Nâsır Dede Ve Hüseyin Sadettin Arel Örneği
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Dural, Sami ; Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz ; 544124 ; Müzik ; Music
  Söz konusu doktora çalışmasında A. Nâsır Dede ve H. S. Arel'in müzikal yaratımları, ilişkiler akışı ve düşünceler paylaşımına konsantre olunarak, yaşanılan andaki yaratımla etkileşim dahilinde sorgulamaya tabi tutulmuş ve bu sorgulama ile birlikte eylemsel ve düşünsel üretimlerin ilişkiselliki muhatap alınmaya çalışılmıştır. Netice itibarıyla Nâsır Dede ve Arel ile, farklı eylem ve düşünce düzlemlerinde ve bu bağlamda kendilerine ait heyecan, araç ve tanımlamalarla üretimler yapmış olan bireyler olarak karşılaşılmıştır. Bu üretimlerle, olabildiğince, spekülatif kavramsallaştırmaların sınırıları dışında muhatap olunmaya çalışılmış, bu süreçte müzikal yaratımın ilişkisel ve paylaşımsal boyutu yön belirleyici olarak tayin edilmiştir.
 • Öge
  Arjantin Tango Müziğinde Orkestrasyon Stilleri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Aydınoğlu, Ortaç ; Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz ; 555558 ; Müzik ; Music
  Bu çalışmada Arjantin tango müziğinde önde gelen orkestraların orkestrasyon stilleri incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle Arjantin tangosunda kullanılan temel müzikal ögeler ve karakteristik ögeler ortaya konmuş, tipik tango orkestrasında kullanılan çalgılar, bu çalgıların –varsa– tangoya özgü icra teknikleri ve orkestra içerisindeki kullanımları incelenmiştir. Ardından, farklı stilleri ile birbirinden ayrışan ve tango müzik tarihinin en önde gelen orkestralarından olan D'Arienzo, Di Sarli, Troilo ve Pugliese orkestralarının orkestrasyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden Tierra Querida tangosunun dört farklı stilde orkestrasyonu yapılmış ve sonuçlar uzman görüşleri ile değerlendirilmiştir.
 • Öge
  Kemençe, Tanbur, Ud, Kanun Ve Bağlama Çalgılarının 20. Yüzyılda Geçirdiği Fiziksel Değişimler
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Yıldırım, Zeki ; Karahasanoğlu, Songül ; 601583 ; Müzik ; Music
  İcrası ve dolayısıyla üretimi zaman zaman sekteye uğrasa da varlığını kaybetmeden, çeşitli boyut, biçim ve prensipleriyle yaşamımızın parçası haline gelen bir sanat nesnesi olarak çalgı, modernizmle beraber dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak büyük bir hızla değişmekte ve kültürlerin en önemli ifade biçimi olan müzikal dildeki değişimi fiziksel yapısına ve icrasına yansıtmaktadır. Aynı zamanda bu süreç içinde yapımcıların, sanatçıların ve önemli sanat akımlarının birbiriyle olan etkileşimleri ve dünyada cereyan eden siyasi ve ekonomik olayların sanat hayatına etkisi dolaylı veya direkt olarak bu sanat nesnelerinin gelişiminde ve değişiminde etkili olmuştur. Geleneksel çalgılardaki değişimler incelendiğinde dönemin sosyo-kültürel durumu, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri hakkında çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Bunların dışında çalgılardaki değişimler, önceliklerin ve müzikal alışkanlıkların değiştiği konusunda da bilgiler vermektedir. Koruma ve aktarma bilincinin ve müzecilik anlayışının gelişmemiş olması bu tarz çalışmalar için bir zayıflık yaratmaktadır. Fakat cumhuriyetin ilanından önceki müzik kültürü ile ilgili bilgileri edvar, surname, gravür gibi kaynaklardan temin etmek mümkündür. Cumhuriyetin ilanından sonra ise konservatuar ve güzel sanatlar bölümlerinin açılmasıyla basılı yayınlar çoğalmaya başlamıştır. Fakat çalgılarla ilgili yapılan çalışmalar arasında onların geçirdikleri fiziksel değişimi merkezine alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma söz konusu değişimi iki ana başlık altında incelemektedir. Kurumsallaşma sürecinde batı çalgılarının kullanımın yaygınlaşması,