Diploma/ Ödül/ Nişan

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 5
 • Öge
  Mustafa İnan'ın doktora diploması
  ( 1942-10-22) Saxer, Walter ; Stüssi, Fritz ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan tamamladığı doktora teziyle Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)'den diplomasını alıyor. Diğer belge, doktora diplomasının tercüme edilmiş halidir.
 • Öge
  Mustafa İnan'ın Yüksek Mühendis Mektebi diploması ve onaylı sureti
  ( 1937-07-16) Tanığ, Suphi ; Berken, Burhan ; Çetinkaya, Ali ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan'ın Yüksek Mühendis Mektebi'nden pekiyi derece ile mezun olduğunu gösteren diploması. Diploma üzerinde Nafia Vekili Ali Çetinkaya'nın, Yüksek Mühendis Mektebi Müdürü Suphi Tanığ'ın ve Su Şubesi Reisi Burhan Berken'in imzaları yer almaktadır. Diğer belge ise diplomanın yine Suphi Tanığ imzasını taşıyan bir suretidir. 25.10.1937 tarihi görülüyor. Belgenin arkasında ise 17 I.Teşrin 1941, yani 17.10.1941 tarihli bir noter mührü görülüyor. Kaşede onaylı suretinin mübrizine verildiği yazıyor.
 • Öge
  İsviçre resmî makamlarına Mustafa İnan'ın mezuniyetini bildiren belge
  ( 1937-10-26) Tanığ, Suphi ; Berken, Burhan ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  Yüksek Mühendis Mektebi antetli kağıtla Mustafa İnan'ın 16.07.1937 yılında Yüksek Mühendis Mektebi diplomasını aldığı, dönemin müdürü Suphi Tanığ imzası ile ilgili İsviçre resmî makamına bildiriliyor. Şube başkanı sıfatıyla Burhan Berken'in de imzası görülüyor.
 • Öge
  İtalyan Cumhuriyeti tarafından Mustafa İnan'a verilen "Grande Ufficiale" nişanı ve beratı
  ( 1957-11-05) Gronchi, Giovanni ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan'a İtalyan Cumhuriyeti tarafından "Grande Ufficiale" unvanı ve nişanı layık görülüyor. Bu unvan ve nişan yöneticilik alanında başarılı isimlere takdim edilen bir payedir. Tam adıyla "Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana" olan unvan, İtalya devlet nişanları içinde 2. sınıf devlet nişanı olarak geçmektedir. 2001 yılına kadar devam eden mevcut tasarım, 2001 yılından sonra bazı değişikliklere uğramıştır. İlk fotoğraflarda İnan'a takdim edilen nişan, şerit ve rozetler görülüyor. Orijinal kutusunda muhafaza edilen nişan ve rozetlerin her biri, katılım ortamına uygun olarak takılmaktadır. Üzerinde kurdele olan madalyon boyuna takılmakta, broş ise sol göğüse sabitlenmektedir. Kutunun içinde ve broşun arkasında imalatçının ismi olarak E. Gardino Succ. Cravanzola yazmaktadır. Devam eden belgelerde yine aynı unvan ile ilgili İnan'a takdim edilen bir berat yer almaktadır. Buradaki belge orijinalinin suretidir. Orijinal belge çerçeveli olduğundan taranmamıştır. Beratın üzerinde dönemin İtalya cumhurbaşkanı Giovanni Gronchi'nin ismi de görülüyor. İtalyan Cumhuriyeti amblemli zarfın içinde yer alan bir mektup ile unvanın İnan'a layık görüldüğü ayrıca bildiriliyor. En sonda yer alan küçük not kağıdı ise, İnan'ın ödülü aldığı gün yapmış olduğu İtalyanca konuşmasıdır. İnan'ın İtalyancası olmadığından, notta yazanları Hüseyin İnan'ın dadısı da olan Teta (gerçek ismi Maria) yazmıştır. İnan notta yazanları ezberlemiş, konuşmasını ezberden yapmıştır. Konuşması sonrası yanına gelen ve kendisi ile İtalyanca konuşmaya çalışan katılımcılar ise beklendiği üzere İnan'dan tek bir cümle dahi duyamazlar.
 • Öge
  Mustafa İnan'ın terhis belgeleri
  ( 1943-07-30) Aysan, Derviş ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan, yedek subay rütbesi ile ifa ettiği askerlik görevinden terhis oluyor. İki ayrı terhis belgesinde, iki ayrı tarih dikkat çekiyor. Belgenin altındaki imzalar ise aynıdır. Yalnızca birinde farklı olarak Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü kaşesi bulunmakta. İkinci belgenin not kısmında belirtildiği üzere İnan, görevini yapmakta iken Yüksek Mühendis Mektebi'ndeki hoca ihtiyacından ötürü bakanlık oluru ile terhis edilmiştir. Buna dair belge için bkz. "Mustafa İnan'ın Maarif Vekâleti tarafından görevlendirilmesi".