İnşaat Mühendisliği

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 6
 • Öge
  Deprem risk yönetiminde yazılım ve deprem mühendisliği çalıştayı bildiriler kitabı
  (İTÜ Yayınevi, 2022-05-26) Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği Çalıştayı: 2022 ; İnşaat Mühendisliği ; Baş, Selçuk ; Püskülcü, Seyhun ; İlki, Alper ; Akşit, Mehmet
  "Deprem olgusu, ülkemiz için göz ardı edilemeyecek bir gerçekliktir. Son yıllarda yazılım, sistem mühendisliği ve yapay zekâ alanlarında gözlemlenen gelişmeler, deprem mühendisliği alanında yürütülen çalışmalarda da etkinliğini arttırmaktadır. Bu amaçla, ülkemizde deprem mühendisliği alanında yurtiçi/yurtdışı birçok bilimsel aktiviteye öncülük eden Türkiye Deprem Vakfı (TDV), deprem risklerinin yönetimi konusunda yazılım mühendisliği ve deprem mühendisliği alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirmek amacıyla 26 Mayıs 2022 tarihinde, “Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği (YDMÇ-2022)" çalıştayını çevrim içi olarak düzenlemiştir. Çalıştaya internet üzerinden 252 kişi kaydolmuştur. Bizim tespitlerimize göre, bu toplantı sözü geçen konuda dünyada düzenlenen ilk çalıştaydır."
 • Öge
  9. Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, 2-3 Haziran 2021, İstanbul
  (TMMOB, Türkiye Deprem Vakfı, 2021-06-02) İnşaat Mühendisliği ; Tönük, Gökçe ; Dalgıç, Korhan Deniz ; Halıcı, Ömer Faruk
  Depremde oluşan yapısal hasar dağılımları ile yerel zemin koşulları arasında yakından ilişki olduğu gözlenmiştir. Son 60-70 yılda hasar dağılımları yanında, aletsel ölçümlerle de kanıtlanan bu ilişki, çok disiplinli deprem mühendisliği dalında içinde geoteknik deprem mühendisliği alt dalının gelişmesine yol açmıştır. Yerel zemin koşullarının deprem etkisinde yapısal davranış üzerinde etkileri iki ana başlık altında toplanabilmektedir: (1) tekrarlı(çevrimli) deprem yükleri altında temel zemininde ortaya çıkabilecek taşıma gücü kaybı, aşırı oturmalar ve yer değiştirmeler; (2) deprem hareketi özelliklerinde meydana gelen değişimler ve buna bağlı olarak yapının maruz kaldığı sarsıntı şiddeti ve atalet kuvvetlerinde meydana gelen değişimler. Deprem hasarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda deprem yükleri etkisinde zeminlerin davranışının incelenmesi (dinamik zemin özelliklerinin belirlenmesi) için laboratuvar deney yöntemlerinde önemli gelişmeler yaşanırken, zemin davranışını modellemeye yönelik bünye denklemleri ve analiz yöntemleri de geliştirilmiştir.
 • Öge
  CICE 2020/2021 Abstract Book
  (International Institute for FRP in Construction, 2021-12-08) Ilki, Alper ; Ispir, Medine ; Inci, Pınar
  This book includes the abstracts of 216 papers from 34 countries and other relevant information about CICE 2020/2021 conference. The great contributions of our keynote speakers, invited theme lecturers and all speakers are highly appreciated. The quality of the contributions submitted to CICE 2020/2021 was very high, and as organizers we had the chance to invite more than 100 papers to special collections/issues of ASCE Journal of Composites for Construction, Construction and Building Materials Journal, and Turkish Journal of Civil Engineering based on the suggestions of the reviewers
 • Öge
  Proceedings of IWAMISSE 2019 2 nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches
  (The International Federation for Structural Concrete, İTÜ, 2019-09-20) İnşaat Mühendisliği ; Çavunt, Yavuz Selim
  The workshop covers the topics of advanced materials and innovative systems in structural engineering with a focus on seismic practices as well as other issues related with steel fiber reinforced concrete, anchors/fasteners, precast structures, and recent advances on different types of structural systems such as reinforced concrete, steel, and reinforced masonry structures. This event which is organized for the second time will provide a platform for exploring the potential national and international cooperation schemes in terms of research and application on the areas covered within the scope of the workshop. A part of this workshop is devoted to papers presenting the initial outcomes of the TUBITAK-RCUK Project “Rapid Earthquake Risk Assessment and Post-Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey” coordinated jointly by Istanbul Technical University and Sheffield University. This proceeding book contains twelve papers from five countries worldwide.
 • Öge
  Proceedings of IWAMISSE 2019 2nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches
  (The International Federation for Structural Concrete Turkey Branch, 2019-09) ITU Structural Engineering ; İlki, Alper ; Çavunt, Yavuz Selim
  The Second International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches, IWAMISSE 2019, is co-organised by The International Federation for Structural Concrete Turkey Branch, fib-Turkey, and Istanbul Technical University, ITU, on September 20, 2019 at ITU. The International Federation for Structural Concrete, fib, is a not-for-profit association formed by 42 national member groups and approximately 1000 corporate and individual members. The fib’s mission is to develop at an international level the study of scientific and practical matters capable of advancing the technical, economic, aesthetic and environmental performance of concrete construction. Istanbul Technical University (ITU) was established in 1773 and is a state university which defined and continues to update methods of engineering and architecture in Turkey. It provides its students with innovative educational facilities while retaining traditional values, as well as using its strong international contacts to mould young, talented individuals who can compete not only within their country borders but also in the global arena. With its educational facilities, social life and strong institutional contacts, ITU has always been preferred by Turkey’s most distinguished students since its foundation and has achieved a justified respect. The workshop covers the topics of advanced materials and innovative systems in structural engineering with a focus on seismic practices as well as other issues related with steel fiber reinforced concrete, anchors/fasteners, precast structures, and recent advances on different types of structural systems such as reinforced concrete, steel, and reinforced masonry structures. This event which is organized for the second time will provide a platform for exploring the potential national and international cooperation schemes in terms of research and application on the areas covered within the scope of the workshop. A part of this workshop is devoted to papers presenting the initial outcomes of the TUBITAK-RCUK Project “Rapid Earthquake Risk Assessment and Post-Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey” coordinated jointly by Istanbul Technical University and Sheffield University. This proceeding book contains twelve papers from five countries worldwide. We have no doubt that the up-to-date subjects covered during the workshop will be highly beneficial for the academicians and practitioners in the field. We would like to thank all authors for their contributions to the workshop as well as the members of the International Scientific Committee for their rigorous work for reviewing the papers. We also gratefully acknowledge the support of the sponsoring companies and we express our sincere thanks to organization committee for their tireless efforts in the overall organization of the workshop. Many thanks go as well to undergraduate and graduate students from ITU for their assistance during all stages of the workshop.