İnşaat Mühendisliği

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 7
 • Öge
  fib Symposium 2023, Istanbul - Building for the future : durable, sustainable, resilient : book of abstracts
  (İTÜ Yayınevi, 2023) İnşaat Mühendisliği ; İlki, Alper ; Çavunt, Derya ; Çavunt, Yavuz Selim
  Concrete is a widely used material in the construction industry due to its versatility, strength, and durability. However, the production of concrete has a significant impact on the environment, contributing to carbon emissions, resource depletion, and waste generation. This has led to an increasing need to address sustainability concerns in the construction industry. As the world population grows and the impact of climate change becomes more severe, the demand for sustainable buildings has also increased. Sustainable buildings minimize their environmental impact by reducing resource consumption, minimizing waste generation, and improving energy efficiency. Moreover, durable and resilient structures are crucial aspects of sustainable construction. Structures that can withstand the test of time and natural disasters reduce the need for frequent repairs and replacements, thereby reducing the resources needed for ongoing maintenance. Sustainable structures also provide long-term financial benefits by reducing operational costs. This is achieved through measures such as energy-efficient designs and the use of sustainable materials. In this aspect, it is essential for the construction industry to prioritize sustainability to ensure a better future for the world.
 • Öge
  Deprem risk yönetiminde yazılım ve deprem mühendisliği çalıştayı bildiriler kitabı
  (İTÜ Yayınevi, 2022-05-26) Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği Çalıştayı: 2022 ; İnşaat Mühendisliği ; Baş, Selçuk ; Püskülcü, Seyhun ; İlki, Alper ; Akşit, Mehmet
  "Deprem olgusu, ülkemiz için göz ardı edilemeyecek bir gerçekliktir. Son yıllarda yazılım, sistem mühendisliği ve yapay zekâ alanlarında gözlemlenen gelişmeler, deprem mühendisliği alanında yürütülen çalışmalarda da etkinliğini arttırmaktadır. Bu amaçla, ülkemizde deprem mühendisliği alanında yurtiçi/yurtdışı birçok bilimsel aktiviteye öncülük eden Türkiye Deprem Vakfı (TDV), deprem risklerinin yönetimi konusunda yazılım mühendisliği ve deprem mühendisliği alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirmek amacıyla 26 Mayıs 2022 tarihinde, “Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği (YDMÇ-2022)" çalıştayını çevrim içi olarak düzenlemiştir. Çalıştaya internet üzerinden 252 kişi kaydolmuştur. Bizim tespitlerimize göre, bu toplantı sözü geçen konuda dünyada düzenlenen ilk çalıştaydır."
 • Öge
  9. Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, 2-3 Haziran 2021, İstanbul
  (TMMOB, Türkiye Deprem Vakfı, 2021-06-02) İnşaat Mühendisliği ; Tönük, Gökçe ; Dalgıç, Korhan Deniz ; Halıcı, Ömer Faruk
  Depremde oluşan yapısal hasar dağılımları ile yerel zemin koşulları arasında yakından ilişki olduğu gözlenmiştir. Son 60-70 yılda hasar dağılımları yanında, aletsel ölçümlerle de kanıtlanan bu ilişki, çok disiplinli deprem mühendisliği dalında içinde geoteknik deprem mühendisliği alt dalının gelişmesine yol açmıştır. Yerel zemin koşullarının deprem etkisinde yapısal davranış üzerinde etkileri iki ana başlık altında toplanabilmektedir: (1) tekrarlı(çevrimli) deprem yükleri altında temel zemininde ortaya çıkabilecek taşıma gücü kaybı, aşırı oturmalar ve yer değiştirmeler; (2) deprem hareketi özelliklerinde meydana gelen değişimler ve buna bağlı olarak yapının maruz kaldığı sarsıntı şiddeti ve atalet kuvvetlerinde meydana gelen değişimler. Deprem hasarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda deprem yükleri etkisinde zeminlerin davranışının incelenmesi (dinamik zemin özelliklerinin belirlenmesi) için laboratuvar deney yöntemlerinde önemli gelişmeler yaşanırken, zemin davranışını modellemeye yönelik bünye denklemleri ve analiz yöntemleri de geliştirilmiştir.
 • Öge
  CICE 2020/2021 Abstract Book
  (International Institute for FRP in Construction, 2021-12-08) Ilki, Alper ; Ispir, Medine ; Inci, Pınar
  This book includes the abstracts of 216 papers from 34 countries and other relevant information about CICE 2020/2021 conference. The great contributions of our keynote speakers, invited theme lecturers and all speakers are highly appreciated. The quality of the contributions submitted to CICE 2020/2021 was very high, and as organizers we had the chance to invite more than 100 papers to special collections/issues of ASCE Journal of Composites for Construction, Construction and Building Materials Journal, and Turkish Journal of Civil Engineering based on the suggestions of the reviewers
 • Öge
  Proceedings of IWAMISSE 2019 2 nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches
  (The International Federation for Structural Concrete, İTÜ, 2019-09-20) İnşaat Mühendisliği ; Çavunt, Yavuz Selim
  The workshop covers the topics of advanced materials and innovative systems in structural engineering with a focus on seismic practices as well as other issues related with steel fiber reinforced concrete, anchors/fasteners, precast structures, and recent advances on different types of structural systems such as reinforced concrete, steel, and reinforced masonry structures. This event which is organized for the second time will provide a platform for exploring the potential national and international cooperation schemes in terms of research and application on the areas covered within the scope of the workshop. A part of this workshop is devoted to papers presenting the initial outcomes of the TUBITAK-RCUK Project “Rapid Earthquake Risk Assessment and Post-Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey” coordinated jointly by Istanbul Technical University and Sheffield University. This proceeding book contains twelve papers from five countries worldwide.