Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Fihrist
  ( 1969) İnan, Jale ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  Jale İnan, "Bir Bilim Adamının Romanı : Mustafa İnan" kitabı için gerekli olan anıları/belgeleri/fotoğrafları talep etmek üzere İnan'ın tanıyan, bilen, yakın ilişkisi olan çok sayıda isme mektup gönderiyor ve bu isimleri de bir Fihrist'e kaydediyor. Cevap alınabilen isimlerin yanına da bir "tik" koyuyor. Gelen mektuplar ve kitap projesi ile ilgili yazışmalar için bkz. "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan - Gelen mektuplar" ve "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan - Resmî yazışmalar".
 • Öge
  Gelen mektuplar
  ( 1969) İnan, Jale ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan" kitabının temellerini teşkil eden dokümanlar. İki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Sekreterliği ile Jale İnan ve Oğuz Atay arasında geçen resmî yazışmalar, ikinci kısımda ise Jale İnan'a cevaben gelen mektuplar yer almaktadır. Tek bir dosya içinde muhafaza edilen dokümanlar oldukça fazla olduğundan, okuma kolaylığı sağlaması maksadıyla iki ayrı başlığa ayrılmıştır. Bu başlık altında Jale İnan'a gelen mektuplar bulunmaktadır. 15 Aralık 1967 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda alınan "Prof. Dr. Mustafa İnan'ın Biyografisinin Hazırlanması Projesi" kararı ile başlayan çalışmaların en zorlu kısmını, romana malzeme sağlamak için çok sayıda kişiden temin edilmesi gereken belge ve anıların toplanması ve derlenmesi teşkil etmektedir. Proje direktörü olarak Jale İnan'ın bu uğraş için yoğun bir mesai ayırdığı anlaşılıyor. Jale İnan, Almanca ve Türkçe olarak hazırladığı mektupları; İnan'ı tanıyan, öğrencisi olan, çevresinde bulunan, belge/anı/fotoğraf temin edebilecek isimlere tek tek gönderiyor. Bu iş için kendisine bir sekreter de buluyor. Gönderilen mektuplar, kişi isimleri ve adresleri ile birlikte, fihristli bir deftere kaydediliyor ve gelen cevaplara göre, isimlerin yanına işaret konuyor (bkz. "Fihrist). Fihrist incelendiğinde çok sayıda kişiye mektup gönderildiği anlaşılıyor. Gelen mektuplar; öğrencisinden, okul arkadaşına, meslektaşından akrabasına kadar çok sayıda kişiyi içeriyor. Çok değerli olan bu mektuplar, Oğuz Atay'ın usta kalemi ve Jale İnan'ın eşsiz dokunuşları ile Mustafa İnan'ın başarılı biyografik romanı olan "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan"a dönüşüyor.
 • Öge
  Resmî yazışmalar
  ( 1968) İnan, Jale ; Atay, Oğuz ; Özoğlu, S. Çetin ; Karagözlü, Galip ; TÜBİTAK ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan" kitabının temellerini teşkil eden dokümanlar. İki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Sekreterliği ile Jale İnan ve Oğuz Atay arasında geçen resmî yazışmalar, ikinci kısımda ise Jale İnan'a cevaben gelen mektuplar yer almaktadır. Tek bir dosya içinde muhafaza edilen dokümanlar oldukça fazla olduğundan, okuma kolaylığı sağlaması maksadıyla iki ayrı başlığa ayrılmıştır. Bu başlık altında resmî yazışmalar bulunmaktadır. 1975'te ilk baskısı yapılan, Oğuz Atay'ın kaleme aldığı "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan" kitabı için çalışmalar, 15 Aralık 1967 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda alınan "Prof. Dr. Mustafa İnan'ın Biyografisinin Hazırlanması Projesi" kararı ile başlıyor. Kurul adına Dr. S. Çetin Özoğlu, İnan'ın eşi Jale İnan ile iletişime geçerek, alınan kararı bir teklif ve sözleşme olarak kendisine sunuyor ve olur'unu talep ediyor. Jale İnan'ın olur'unun ardından da proje dahilinde yapılacaklar şekillenmeye başlıyor. 28.06.1968'te başlayan yazışmalar, proje yöneticisi Jale İnan ve Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Sekreterliği arasında 03.07.1972 yılına dek sürüyor. Bu süre zarfında romanı kaleme alma görevi, Jale İnan'ın önerisi ile, aynı zamanda Mustafa İnan'ın da öğrencisi olan Oğuz Atay'a veriliyor ve bundan sonra Oğuz Atay da bazı yazışmalara katılıyor. Oğuz Atay ile yapılan sözleşmenin bir nüshası da belgeler arasında yer almaktadır. Belgeler arasında en ilginci, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu'nca romanın taslağında yer alan bazı ifadelerin yeniden düzenlenmesi talebinin Oğuz Atay'a ve Jale İnan'a iletildiğini gösteren 03.03.1975 tarihli yazışmadır. Romanın Bilgi Yayınevi'nden çıkan 1975 yılı ilk baskısı incelendiğinde, talep edilen düzeltmelerin büyük bir kısmının Oğuz Atay ve Jale İnan tarafından kabul görmediği anlaşılıyor.