Resmî yazışmalar

thumbnail.default.alt
Tarih
1968
Yazarlar
İnan, Jale
Atay, Oğuz
Özoğlu, S. Çetin
Karagözlü, Galip
TÜBİTAK
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Özet
"Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan" kitabının temellerini teşkil eden dokümanlar. İki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Sekreterliği ile Jale İnan ve Oğuz Atay arasında geçen resmî yazışmalar, ikinci kısımda ise Jale İnan'a cevaben gelen mektuplar yer almaktadır. Tek bir dosya içinde muhafaza edilen dokümanlar oldukça fazla olduğundan, okuma kolaylığı sağlaması maksadıyla iki ayrı başlığa ayrılmıştır. Bu başlık altında resmî yazışmalar bulunmaktadır. 1975'te ilk baskısı yapılan, Oğuz Atay'ın kaleme aldığı "Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan" kitabı için çalışmalar, 15 Aralık 1967 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda alınan "Prof. Dr. Mustafa İnan'ın Biyografisinin Hazırlanması Projesi" kararı ile başlıyor. Kurul adına Dr. S. Çetin Özoğlu, İnan'ın eşi Jale İnan ile iletişime geçerek, alınan kararı bir teklif ve sözleşme olarak kendisine sunuyor ve olur'unu talep ediyor. Jale İnan'ın olur'unun ardından da proje dahilinde yapılacaklar şekillenmeye başlıyor. 28.06.1968'te başlayan yazışmalar, proje yöneticisi Jale İnan ve Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Sekreterliği arasında 03.07.1972 yılına dek sürüyor. Bu süre zarfında romanı kaleme alma görevi, Jale İnan'ın önerisi ile, aynı zamanda Mustafa İnan'ın da öğrencisi olan Oğuz Atay'a veriliyor ve bundan sonra Oğuz Atay da bazı yazışmalara katılıyor. Oğuz Atay ile yapılan sözleşmenin bir nüshası da belgeler arasında yer almaktadır. Belgeler arasında en ilginci, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu'nca romanın taslağında yer alan bazı ifadelerin yeniden düzenlenmesi talebinin Oğuz Atay'a ve Jale İnan'a iletildiğini gösteren 03.03.1975 tarihli yazışmadır. Romanın Bilgi Yayınevi'nden çıkan 1975 yılı ilk baskısı incelendiğinde, talep edilen düzeltmelerin büyük bir kısmının Oğuz Atay ve Jale İnan tarafından kabul görmediği anlaşılıyor.
Açıklama
Hüseyin İnan tarafından bağışlanmıştır.
Anahtar kelimeler
Oğuz Atay, biyografiler, biographies, yazışmalar, correspondences, Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan
Alıntı