Eidgenössische Technische Hochschule

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 22
 • Öge
  Prof. Mustafa İnan'a ait malûmat
  ( 1955-10-07) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  "Prof. Dr. Mustafa İnan'a Ait Malûmat" başlıklı bir belge
 • Öge
  G.E.P. 58. yıl üyelik rehberi
  ( 1954) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  G.E.P., İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH) Mezunlar Birliği'nin Almanca kısaltılmış hâlidir. 1941 yılında Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)'den mezun olan İnan da G.E.P.'in üyeleri arasında yer almaktadır. Buradaki kitapçıkta G.E.P. temsilcileri ve üyeleri listelenmektedir. Dönemin Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Emin Onat'tır. Daha sonraki yıllarda İnan, görevi Onat'tan devralacaktır. Bununla ilgili yazışmalar için Bkz. "Werner Jegher ile Mustafa İnan arasında yazışma ve bazı dokümanlar". Kitapçıkta diğer ülkelerle birlikte Türkiye'den üye olanlar da listelenmektedir. İnan'ın ismi bu listede geçmektedir. Çalışma kapsamında yalnızca ilgili yerler taranmıştır. Dokümanlar arasında ayrıca 11-13 Eylül 1954 tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilecek olan 51. Genel Kurul davetiyesi ve programı, ek olarak konaklama ile ilgili talep formu, doldurulmamış ödeme fişi ve kayıt formu bulunmaktadır.
 • Öge
  Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) 100. yıllarını bir dizi etkinlik ile kutluyor
  ( 1955) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) 100.yıllarını bir dizi etkinlik ile kutluyor. Kutlamalara İTÜ'yü temsilen Mustafa İnan katılıyor. Dokümanlar arasında İnan için hazırlanmış biletler, etkinlik programları, davetiyeler, yemek menüleri yer almakta.
 • Öge
  Zürih Polis Ofisi tarafından düzenlenmiş Taşıma Belgesi
  ( 1941-09-02) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  Zürih'ten İstanbul'a dönen İnan'ın eşyaları için Zürih Polis Ofisi tarafından bir taşıma belgesi hazırlanmış. Eşya listesinde Philips marka bir radyo, Erika marka bir daktilo ve bir masa saati var.
 • Öge
  Werner Jegher ile Mustafa İnan arasında yazışma ve bazı dokümanlar
  ( 0000) Jegher, Werner ; İnan, Mustafa ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  G.E.P. Genel Sekreteri Werner Jegher ile İnan arasında, çeşitli tarihlerde yazışmalar gerçekleşiyor. G.E.P., İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH) Mezunlar Birliği'nin Almanca kısaltılmış halidir. G.E.P. Genel Sekreteri Jegher, İnan'a yazarak G.E.P. Türkiye temsilciliğine istekli olduğu haberini aldığını ve haberden duyduğu memnuniyeti bildiriyor. İnan'ın kısa bir mektubunun ardından 4 Haziran'da yeniden yazan Jegher, İnan'a Türkiye temsilcisi olarak seçildiğini haber veriyor. Bu andan sonra mektuplar kesintiye uğruyor. Ardından İnan, Jegher'e yazarak bir takım önerilerde bulunuyor ve aldığı yanıtta da, taleplerinin uygun görüldüğünü öğreniyor. Ancak Jegher bu mektubunda, Venedik'teki genel kurulda Türkiye'den hiç kimsenin olmamasından duyduğu üzüntüyü İnan ile paylaşıyor. Son mektup doğrudan İnan ile alâkalı değil. Muhtemelen üyelerin tamamına gönderilmiş. Bir firmanın seminer verme teklifinden söz ediliyor. Diğer dokümanlar arasında; Mart 1959 bülteni, 1960 yılında Venedik'te yapılan genel kurul programı ve kayıt formu, Yugoslavya gezisi kayıt formu, genel kurul programını da içeren bülten ve 1960 yılı aidat ödemeleri hakkında genel sekreterlik tarafından gönderilmiş bir mektup ve ödeme fişi bulunmaktadır. Devamında 1966 yılı için Avusturya ve Macaristan gezileri için başvuru formu, yine 1966 yılı aidat ödemeleri hakkında genel sekreterlik tarafından gönderilmiş bir mektup ve ödeme fişi ve Şubat 1966 bülteni bulunmaktadır. Bültenin 49.sayfasında İnan'ın ismi ülke temsilcisi olarak listede yer alıyor. Son olarak İnan'ın da adının listede yer aldığı ve yeni üyeler için hazırlanmış, tanıtıcı bir broşür ve G.E.P. damgalı bir zarf içinde bulunan arkasında tüzüğün yazdığı bir üyelik talep formu ile "Einladung zum Beitritt" başlıklı tanıtıcı başka bir broşür bulunmaktadır. İnan'ın İrfan Bayhan ile yazışması için bkz. "Mustafa İnan ile İrfan Bayhan arasında yazışma"