İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü (İTB)

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Öge
  Zamana sığmayan lider : Haydar Aliyev'in yönetim ve devamlılık felsefesi
  (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Bilim Kurulu, 2023) Kurbanov, Sadık ; Azerbaycan Millet Meclisi Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu
  Bu eser, “Ulu Önder Haydar Aliyev”in siyaset felsefesi ve real politiğinin ana ilkeleri ve tezlerinin analizi, Aliyev araştırmalarının siyasi-felsefi temelinin oluşturulması konusunu ele almaktadır. Kitapta Haydar Aliyev’in hayatı, çizdiği siyasi portre, Sovyet ve bağımsızlık dönemlerindeki siyasi faaliyetleri, devlet yöneticiliği, iktisadi ve medeni kuruculuk yönü ve milli ideolojinin şekillendirilmesi alanlarındaki çalışmaları, ayrıca iç ve dış siyaseti incelenmektedir. Kitapta Haydar Aliyev siyasetinin felsefi mahiyeti, Azerbaycancılık ideolojisinin oluşturulması, bu ideolojinin dünyada yaşayan tüm Azerbaycanlıların mefkûresi haline dönüştürülmesi, hukuk devletinin ve sivil toplumun inşası, iç ve dış siyasetin birliği ve milli menfaatlere hizmet etmesi, hem ülkede hem dünyada barış ve huzurun tesisi gibi meseleler, felsefi ilkeler ve bilimsel-teorik tezler ilk kez bir araya toplanıp sistematik hale getirilmiştir. Kitap, Aliyev araştırmalarının siyasi ve felsefi yönünü, ayrıca siyaset felsefesinin bununla ilgili meselelerini derinlemesine ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.
 • Öge
  Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ; Turanlı, Aydan ; Aydınoğlu, Arsev Umur ; Şahinol, Melike
  Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanına odaklanan bütün paydaşları ilgilendirmektedir. Kitaptaki makaleler, bilim iletişiminden, makine etiğine, gıda bankalarından, tıbba, postfenomenolojiden, dijital bölünmeye, vatandaş biliminden, yapay zekâya kadar bilim ve teknolojinin yaşamsal konularını ağırlıklı olarak STS perspektifinden tartışır. Bu anlamda da, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında Türkiye’de yayımlanan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.