Zamana sığmayan lider : Haydar Aliyev'in yönetim ve devamlılık felsefesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2023
Yazarlar
Kurbanov, Sadık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Bilim Kurulu
Özet
Bu eser, “Ulu Önder Haydar Aliyev”in siyaset felsefesi ve real politiğinin ana ilkeleri ve tezlerinin analizi, Aliyev araştırmalarının siyasi-felsefi temelinin oluşturulması konusunu ele almaktadır. Kitapta Haydar Aliyev’in hayatı, çizdiği siyasi portre, Sovyet ve bağımsızlık dönemlerindeki siyasi faaliyetleri, devlet yöneticiliği, iktisadi ve medeni kuruculuk yönü ve milli ideolojinin şekillendirilmesi alanlarındaki çalışmaları, ayrıca iç ve dış siyaseti incelenmektedir. Kitapta Haydar Aliyev siyasetinin felsefi mahiyeti, Azerbaycancılık ideolojisinin oluşturulması, bu ideolojinin dünyada yaşayan tüm Azerbaycanlıların mefkûresi haline dönüştürülmesi, hukuk devletinin ve sivil toplumun inşası, iç ve dış siyasetin birliği ve milli menfaatlere hizmet etmesi, hem ülkede hem dünyada barış ve huzurun tesisi gibi meseleler, felsefi ilkeler ve bilimsel-teorik tezler ilk kez bir araya toplanıp sistematik hale getirilmiştir. Kitap, Aliyev araştırmalarının siyasi ve felsefi yönünü, ayrıca siyaset felsefesinin bununla ilgili meselelerini derinlemesine ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.
Açıklama
Bakü: 2023, 436 s.
Anahtar kelimeler
Biyografiler, Devlet adamları
Alıntı