Mustafa İnan Kütüphanesi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 5
 • Öge
  Research process & ITU Libraries
  ( 2023-03-22) Kubat, Gulcin ; 0000-0001-9009-8758
 • Öge
  Referans Masası Tasarımını Yeniden Düşünmek: Dünya ve Türkiye’de durum
  (Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Nazım Hikmet Vakfı, 2021-09) Kubat, Gülçin ; Referans Birimi
  1876'da Samuel S. Green Referans Hizmetini; “bir kütüphaneciden sık sık bir şeyler hakkında bilgi vermesinin istendiği ve soran kişinin hakkında hiçbir şey bilmediği süreçlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır(akt. Lenkart & Yu, 2017, s. 269)Bu anlayışlı gözlem her referans kütüphanecinin hizmetleri uyarlaması ve iyileştirmesi için bugün de geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Referans” kelimesinin karşılığı en basit ifadeyle “soruları yanıtlamak” olsa da günümüz teknoloji temelli toplum yapısında bu ifadenin hizmetleri anlatmada yetersiz kaldığı görülmektedir.
 • Öge
  Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği
  (NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI TARIK AKAN TOPLANTILARI 3, 2021) Kubat, Gülçin ; 0000-0001-9009-8758 ; Referans Birimi
  Kütüphane hizmetlerinin değerlendirilmesi 1970'lere kadar büyük ölçüde koleksiyon üzerinde yoğunlaşırken bu tarihten sonra referans hizmetlerinin değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 1876'da Samuel S. Green1 Referans Hizmetini; “bir kütüphaneciden sık sık bir şeyler hakkında bilgi vermesinin istendiği ve soran kişinin hakkında hiçbir şey bilmediği süreçlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır(akt. Lenkart & Yu, 2017, s. 269) Bu anlayışlı gözlem her referans kütüphanecisinin hizmetleri uyarlaması ve iyileştirmesi için bugün de geçerliliğini korumaya devam ederken Green’in dokunaklı ifadesi hala bir hatırlatma olarak karşımızda duruyor. Referans hizmetlerinin tarihsel gelişimi açısından özellikle 19. ve 20.yy’ın başları bu hizmetteki modellemeler üzerinde ciddi tartışmaların yürütüldüğü dönemlerdir. Son dönemde özellikle akademik kütüphanecilikte yaşanan gelişmeler kütüphane hizmetlerinde önemli dönüşümlere sebep oluyor olsa da referans hizmetleri halen hayati önemini korumaktadır. Bugün referans hizmeti ve bu hizmetlerde kullanılan dil değişen neslin ve zamanın ihtiyaçları dahilinde artık geleneksel yöntemlerden oldukça farklı faaliyet modlarında ve farklı adlandırmalarla yürütülmektedir.Örneğin günümüz genç kuşağını oluşturan Y ve Z kuşakları öncelikli olarak elektronik ortamlarda sunulan ‘sanal’ referans hizmetlerine yönelmektedir. Dubnjakovic’e göre Akademik kütüphanelerde kullanımı artan elektronik kaynaklar referans sorularının sayısında azalma yerine artışa neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda günümüz referans kütüphanecilerinin üst düzeyde donanımlı olmalarını zorunlu kılmaktadır. Konu uzmanlığı, yardım masası(helpdesk)ya da araştırma/bilgi masası(information/research desk) gömülü kütüphanecilik, yüz yüze derinlemesine araştırma istişareleri ve kaynaklara dayalı yetkinlikler bu donanım ve yeni adlandırmalara birer örnektir.(O'Neill & Guilfoyle, 2015; akt. Lenkart & Yu, 2017; Jameson, Natal & Napp, 2019) Bu çalışma, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversite(akademik) kütüphanelerinin referans hizmetlerinde kullanılan güncel dil ve anlamın tespiti üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu sayede Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde sunulan referans hizmetlerinin küresel güncel trendlere uygunluğu, referans kütüphanecilerinin hizmet algıları, bunun için başvurdukları dil ve anlam(terminolojik, kavramsal) ile konu hakkındaki mevcut kavramsal-terminolojik yaklaşımlar ortaya konmaya çalışılacaktır.Çalışmanın ikincil amacı; referans hizmetinin kütüphanelerde başlı başına ayrı bir birim olarak olarak varlığını ortaya koymaktır.
 • Öge
  İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Yönergesi
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021-12-11) İstanbul Teknik Üniversitesi
  Bu yönergenin amacı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adresli bilimsel çalışma ve entelektüel ürünlerinin erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını ve etkisini arttırmak, İTÜ adresli bilimsel araştırma ve entelektüel ürünlerinin arşivlenmesini, korunmasını, yönetilebilirliğini, telifine uygun olarak açık erişime sunulmasını ve etkisini arttırmanın usul ve esaslarını belirlemek, Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (Protocol for Metadata Harvesting (OAI- PMH)) standartlarına uygun bir kurumsal akademik açık arşiv kurarak ulusal ve uluslararası harmanlama sistemlerine üst veri sağlamak olarak belirlenmiştir.
 • Öge
  The mobile future of university libraries and an analysis of the Turkish case
  (emerald Publishing, 2017-05) Kubat, Gulcin ; Kubat, Gulcin [0000-0001-9009-8758]
  Purpose: Smartphones will very soon become the standard means by which the Internet is accessed, and the rates of connection from mobile devices will supercede those which are computer-based.The hypothesis of this study is that a university library accessible by mobile technology will be the model of the future, and its purpose is to search for any evidence for which the university libraries in Turkey are prepared to meet this challenge. Design/methodology/approach-In the study, both domestic and foreign literature surveys were undertaken to determine which mobile library services are offered in university libraries. 30 random central libraries of both private and state universities were selected from across the 7 regions of Turkey. To gather data, a 26-question electronic survey was generated and e-mailed to the library managers. The questions were based on findings regarding the mobile library services provided by university libraries around the world. Findings-By examining the survey results, it was determined that Turkish university libraries utilise a comparable level of mobile technology, and demonstrate a similar level of care with regard to the services they offer. There are mobile sites (separate sites or mobile sites as applications), mobile library catalogues, SMS services, chatrooms, consultations via IM tools, mobile device lending services, and augmented reality and QR code applications. Research limitations/implications. In Turkey, the structures of university libraries operate under variable conditions due to the lack of established standards. This causes negative results for the delivery of library services. For this reason, university library standards should be set practicable as soon as reasonable, considering the social/economic and cultural structure of the country. Practical implications-Due to the transformative effect technology and the Internet have had on services, “information and communication technologies infrastructure” has been added as a sixth element to the five traditional library items; namely building, budget, personnel, collection, and users. Globalisation through the web has resulted in the individualisation of services, and the slogan “content is king” has been changed to the “customer experience is king”. Fundamental library services are being adapted to allow mobile technology access, and this approach best reflects the new slogan. Therefore, the university library of the future may well be the one entirely based on mobile technology. Social implications: mobile devices lead to new forms of engagement with student learning; so academic libraries are expected to be strong partners in the teaching and learning processes of their institution. Originality/value: The hypothesis of this study is that a university library accessible by mobile technology will be the model of the future, and its purpose is to search for any evidence for which the university libraries in Turkey are prepared to meet this challenge. This study is also meaningful because there have not been any study of Turkish university libraries in terms of mobile library services to users. This paper is the first time that a comprehensive study has been made of current mobile technology-based services, and is also the first comparison of the applications in Turkish university libraries. Additionally paper synthesizes developments and provides suggestions for the future. © Emerald Publishing Limited.