Referans Masası Tasarımını Yeniden Düşünmek: Dünya ve Türkiye’de durum

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2021-09
Yazarlar
Kubat, Gülçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Nazım Hikmet Vakfı
Özet
1876'da Samuel S. Green Referans Hizmetini; “bir kütüphaneciden sık sık bir şeyler hakkında bilgi vermesinin istendiği ve soran kişinin hakkında hiçbir şey bilmediği süreçlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır(akt. Lenkart & Yu, 2017, s. 269)Bu anlayışlı gözlem her referans kütüphanecinin hizmetleri uyarlaması ve iyileştirmesi için bugün de geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Referans” kelimesinin karşılığı en basit ifadeyle “soruları yanıtlamak” olsa da günümüz teknoloji temelli toplum yapısında bu ifadenin hizmetleri anlatmada yetersiz kaldığı görülmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
referans masası, akademik kütüphaneler, etkileşim
Alıntı