FBE- Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Şehir ve Bölge Planlaması Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Gözat