Akıllı Binalar, Kurulmaları Ve İşletilmeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, Hayrettin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İlk kez 1980 yılında Amerika’da binalarla birlikte Akıllılıktan bahsedilmiş ve Akıllı Binalar kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı bina kavramının ortaya çıkışıyla birlikte günümüzde dahi netlik kazanamayan Akıllı bina tanımının ne olduğu ve binaları nelerin akıllı yapacağının tartışması da başlamıştır. Zaman ve ihtiyaçların değişimine göre farklı şekilde ifade edilen akıllı binaların, kurulum, işletim ve gelişim kavramları da süreç içinde akıllılıkta rol oynayan etken yapılar olarak belirtilmişlerdir. Günümüzde vurgulanan akıllı bina kavramının ne olduğunun saptanmasıyla birlikte akıllı binalarda hangi sistemlerin kurulacağı ve nasıl işletilmeleri gerektiğinin belirlenmesi çerçevesinde hazırlanan bu tez çalışmasında da konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Araştırma için, önce ilgili yazın incelenmiş, çalışmaların bulguları derlenmiştir. Ardından özgün olarak oluşturulan ve internet ortamına aktarılan bir soru formu elektronik ortamda belirlenen firmalara yönlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında; gerçek akıllı bina tanımının halen net olarak anlaşılmadığı ancak belli bir bilinirliğe ulaştığı saptanmıştır. Akıllı binaların yapımında kaynakların ağırlıklı uygulama-yapım aşamasına yönlendirildiği, sonrasında ise öncelikli olarak bakım-onarım hizmetlerinin tercih edildiği saptanmıştır. Akıllı bina sistemleri talep edilme durumlarının farklı bina tiplerine göre değişim göstermesi yanında, hvac sistemlerinin genel olarak diğer tüm sistemlerden daha öncelikli tutulduğu söylenebilmektedir. Çağımızın ve geleceğin en önemli değerlerinden olan enerji kontrolüne halen gereken ilginin gösterilmediği, bunun yanında binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının geri plana atıldığı gözlenmektedir.
The concept of “intelligence” is pronounced for the first time in America in 1980, and the concept of “intelligent building” came on the scene. With the occurrence of intelligent building concept, discussions have started about the definition of intelligent buildings and what makes buildings intelligent. The answers of these questions are not clear even today. Construction, operation and improvement concepts of intelligent buildings can be defined in different ways according to the changes in time and requirements, and are shown as the elements having roles in the process regarding intelligence. In this thesis, today’s intelligent building concept was identified, the systems that will be used in intelligent buildings were determined and the operation details of these systems were clarified. In the beginning of this research, literature has been investigated and the previous findings have been identified. Then, an original electronic survey was prepared and conducted over the internet to the determined companies, and the results were evaluated. According to the research results, the definition of intelligent buildings is not yet clearly understood, but it has just reached a certain level of awareness. It was found that the resources were primarily used for application-construction stages, and secondarily used for maintenance and reparation services during the construction of intelligent buildings. Besides the change in demand for intelligent buildings depending on various building types, it can be proposed that hvac systems were generally preferred among all other systems. It was observed that there were not enough interest in energy control, which is one the most important assets of the current age and the future. In addition, it was also observed that the usage of renewable energy sources was not considered as a prior option.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Akıllı Binalar, Yapım, İşletim., Intelligent Buildings, Construction, Operation.
Alıntı