Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Binaların Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Şenol, Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gayrimenkul geliştirme sürecinde sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil bina kavramı ile yeşil binaların maliyet ve getiriye etkisi incelenmiştir. Yeşil bina geliştirme sürecinde genel niteliksel ve niceliksel sürdürülebilirlik kriterleri, Türkiye’deki yeşil bina uygulamaları ve yasal süreç ile yeşil bina geliştirme sürecinde bütünleşik tasarım süreci ve bu sürecin önemi tezde verilmiştir. Örnek incelemesinde, yeşil binaların gayrimenkul geliştirme sürecine ve projeye olan etkilerinin değerlendirilmesi, Türkiye’deki ilk yeşil alışveriş merkezi projesi olan Meydan Alışveriş Merkezi özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda proje, sürdürülebilirlik kriterlerine göre genel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeye göre proje, yeşil çatı sistemi ve jeotermal enerji sistemi ile yeşil bina özelliklerinin bir kısmını karşılamaktadır. Ancak, bütünleşik tasarım sürecindeki eksiklikler, yerel bir değerlendirme sisteminin olmaması ve yeşil binaları teşvik eden herhangi bir yasal aracın olmaması projenin tam anlamı ile yeşil bina özelliklerine sahip olmasını engellemektedir.
In this study, the concepts of the sustainability in real estate development process and in green building have been reviewed in this concept with its impact on the cost and revenue. General qualitative and quantitative sustainability criteria in green building development process, green building practices in Turkey and legal process and the integrated design process in real estate development and its importance have been examined in this thesis. In case study, the evaluation of the effects of the green building on the real estate development process and on the project has been made considering the green features of the first green shopping centre in Turkey; Meydan shopping centre. In this context, the project has been reviewed according to sustainability criteria. According to the reviews, the project has met of the green building features partially with the green roof system, and geothermal energy system. However, the lack of integrated design process, having any local certification system and any legal tools which encourage green building developments have prevented Meydan project to have completely green building features.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
sürdürülebilirlik, yeşil binalar, gayrimenkul geliştirme, sustainability, green buildings, real estate development
Alıntı