Oluklu Ve Trapez Plakaların Dinamik Davranışlarının Teorik Ve Deneysel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Demir, Aşkın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uzay, havacılık, otomotiv, inşaat, gemi inşaatı vb. gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan trapezoidal ve sinusoidal oluklu plakların dinamik davranışları incelenmiştir. Çeşitli üretim parametrelerine sahip bu plaklarda farklı oluk sayısı ve oluk yüksekliği değerleri için 368 farklı model oluşturulmuş ve bu modellerin sonlu eleman yöntemiyle farklı sınır şartları için doğal frekans ve mod şekli analizleri gerçekleştirilmiştir. Buna ilave olarak trapezoidal plakların kesit profili değişimleri de incelenmiştir. Farklı kesit profiline sahip 38 adet model oluşturulmuş ve her bir model için dört tarafı ankastre ve serbest-serbest olmak üzere toplamda 76 adet analiz yapılmıştır. Ortaya çıkan doğal frekans değerleri irdelenerek oluklu plaklardaki oluk sayısı ve oluk yüksekliği değerleri ile kesit profillerindeki değişimin plakların doğal frekansları üzerindeki etkileri ortaya koyulmuştur. Ayrıca piyasada üretilen birkaç örnek plak üzerinde deneysel modal analiz çalışması yapılarak sonuçların deneysel olarak da doğrulanması yoluna gidilmiştir.
In this study, dynamic behaviours of trapezoidal and sinusoidal plates which are widely used in the fields of space, aviation, automotive, construction, shipbuilding have been analyzed. 368 different surface models varying according to corrugation height and number have been created for these plates which have various manufacturing parameters. These models have been analyzed for different boundary conditions and modal analyses to obtain natural frequencies and mode shapes have been conducted using finite element method. In addition, changes in the trapezoidal cross-section profile have also been investigated by analyzing 38 different plates with varying cross-section profiles. Examining these results, the effects of corrugation height and number on natural frequencies and mode shapes have been determined. Besides, the theoretical results have been verified using the experimental modal analysis technique for some selected models which are being manufactured in the market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
analiz, plaka, dinamik davranışlar, titreşim, deney, trapez, sinüs, analys, plate, dynamic behaviour, vibration, experiment, trapezoidal, sinusoidal
Alıntı