Antik Şehirlerin Sergilenmesinde Kullanılan Görsel Tasarım Uygulamalarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-25
Yazarlar
Kardağlı, Ufuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türkiye’nin önemli kültürel ve tarihsel zenginliklerinden olan antik şehirlerin, turist sayısı ve turizm gelirleri içindeki yeri maalesef çok gerilerdedir. Ziyaretçi sayısının az olmasına neden olan birçok faktör sayılabilir. En önemlilerinden biri de antik şehirlerle ilgili görsel tasarım öğelerinin etkin olarak kullanılmayışıdır. Antik şehirlerdeki yönlendirme levhalarından, bilgilendirme panolarına, web sayfalarından, el broşürlerine kadar olan tüm öğeler tez kapsamında incelenerek eksiklikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sözkonusu görsel tasarım öğelerinin etkin bir şekilde kullanılması, ziyaretçi sayısında ve turizm gelirlerinde önemli artışlara neden olabilecektir. Ayrıca toplumumuz için bir tarih ve kültür bilincinin oluşturulmasında, dünya kültür mirası olarak nitelendirilebilecek bu yerlerin sunulmasında ve dünyadaki Türkiye algısının olumlu yönde değişmesinde katkısı olacaktır. Antik şehirlerin sergilenmesinde kullanılan görsel tasarım uygulamaları hakkında literatür araştırması yapılmış ve seçilen üç antik şehirdeki uygulamalar incelenerek yurt içi ve yurt dışındaki örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonrasında da bir anket çalışması ile ziyaretçilerin görüşleri saptanmıştır.
Number of tourists and so tourism revenue of ancient cities, historical and cultural heritages of Turkey, are not so high. There could be so many factors that cause low number of visitors for the archeological heritage sites. One of the most important factors is the lack and/or inefficient interpretation panels in the archeological sites. Within this thesis all factors such as interpretive panels (information panels, maps, etc), orientation panels, websites and brochures were examined and deficiencies were tried to be determined. Literature research is made for interpretation of archeological sites, information panels are examined and compared in three different examples which are both in Turkey and abroad. And then a survey is applied for the determination of the visitors’ evaluations about the existing information panels. Efficient use of these interpretations may increase the number of visitors and tourism revenue. And this will contribute to make our people conscious of culture and history, to exhibit these places that can be considered as world heritages, to change the “perception of Turkey” positively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
antik şehir, tasarım, ören yeri, sergileme, bilgilendirme, levha, heritage site, antic city, interpretation, design, information panel
Alıntı