Kentsel Gelişme Olgusu Bağlamında Gelecek Öngörüleri : Siberşehirler

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Kahya, Güzin Yeliz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel hayatta oluşturduğu değişim dalgasıyla ortaya çıkan “siberşehir” kavramı irdelenir. Tezde siberşehir kavramı, kentsel gelişmenin bir uzantısı olarak ele alındığı için; kentin geçirdiği değişim evreleri ve eşik dönemlerinin özellikle üstünde durulur. Geleceğin kentine dair geliştirilen ütopik, karşıt ütopik ve çoklu ütopik yaklaşımların kentin gelişim sürecinde ve eşik dönemlerinde nasıl bir rol üstlendiği sorgulanır. Gerçeklik, zaman, mekan ve yer gibi kente dair birçok kavramın başka bir boyutta ele alındığı, kalıplaşmış bakış açılarının yıkılmasını sağlayan siberdünyanın insanlığa neler sunduğunun ve neleri götürebileceğinin farkında olmak gerekir. Ancak bu farkındalıkla siberşehirler, kente eklemlenen bir parça olarak ele alınabilir ve kente bakışta çoklu bir yaklaşım geliştirilebilir. Bu farkındalığın ise, siberşehirleri ütopik, karşıt ütopik ve çoklu ütopik yaklaşımlarla ayrı ayrı ele alarak sağlanabileceği sonucuna ulaşılır.
In this study the conception of “cybercities” as a result of a change wave which is exposed by the information and communication technologies is examined. The metamorphosis phases of cities and the threshold periods are especially dwelled on, because the conception of cybercities are considered as a prolongation of urban growth. The role of utopic, dystopic and heterotopic approaches in the urban growth process are interrogated. The potentials and disadvantages of cyberworlds which pull rigid point of views down and consider most of conceptions about cities such as reality, time, space and place in another dimension must be noticed. Solely with this awareness if cybercities are considered as a part that are articulated to city, multidimensional approaches are developed as looking at cities. This awareness can be gained when the relation of cybercities with utopia, dystopia and heterotopia is examined separately.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Ütopya, karşıt ütopya, çoklu ütopya, kentsel mekan, sibermekan, siberşehir, bilgi ve iletişim teknolojileri., Utopia, Dystopia, heterotopya, urban space, cyberspace, cybercity, information and communication technologies
Alıntı