Charged functionalized semi-ipn nanocomposite materials with enhanced physico-chemical properties

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2022-06-15
Yazarlar
Ersoy Kara, Kübra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Graduate School
Özet
In this thesis, fibrous nano clay embedded and anionically-modified semi-interpenetrating (semi-IPN) gels were designed as new promising materials. The study mainly focuses on the investigation of the effect of a fibrous nanofiller-type clay sepiolite (SEP), anionic comonomer sodium acrylate (NaA), and linear polymer polyethylene glycol-2000 (PEG) on the final properties of semi-IPN poly(acrylamide-co-sodium acrylate)/PEG-SEP nanocomposite gels.
Bu tezde, fibröz nanokil katkılı ve anyonik olarak modifiye edilmiş yarı iç içe geçmiş (yarı-IPN) jeller yeni ve umut verici nanomalzemeler olarak tasarlanmıştır. Deneysel çalışma, bir fibröz yapılı bir kil türü olan sepiyolit (SEP), anyonik ko-monomer sodyum akrilat (NaA) ve lineer polimer polietilen glikol-2000 (PEG) parametrelerinin yarı-IPN yapıda poli(akrilamid-ko-sodyum akrilat)/PEG-SEP nanokompozit jellerin nihai özellikleri üzerindeki etkisinin araştırılmasına odaklanmaktadır.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- Istanbul Technical University, Graduate School, 2022
Anahtar kelimeler
nanocomposite materials, nanokompozit malzemeler, nanotechnology, nanoteknoloji
Alıntı