İstanbul Boğaziçi alanının ekolojik peyzaj planlaması için bir değerlendirme yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2003-04-04
Yazarlar
Selçuk, Fatma Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Çalışmadan elde edilen sonuçlar kısaca şöyledir: Boğaziçi Alanı'ndaki yeşil doku bir bütünlük sağlamamaktadır. Yapı gruplarının alanda daha hakim olduğu, yeşil ile kaplı olması gereken tepelerin de betonlaşmış olduğu gözlemlenmiştir. Boğaziçi'nin "Ekolojik Peyzaj Planlaması"nı gerçekleştirmek ve planlamaya alt yapı sağlayacak çalışma esasları belirlenmiştir.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Anahtar kelimeler
çevre, peyzaj, İstanbul Boğazı
Alıntı