Binalarda Kullanıcıların Acil Durum Davranışının Ve Hareketinin Etmen Tabanlı Bir Model İle Temsili Ve Benzetimi

dc.contributor.advisor Çağdaş, Gülen tr_TR
dc.contributor.author Alp, Neşe Çakıcı tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-04-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:30Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:30Z
dc.date.issued 2011-04-19 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışması kapsamında, tasarım ya da kullanım sürecindeki herhangi bir binanın, tahliye performansını değerlendirmeye ve toplam tahliye süresini hesaplamaya yardımcı bir benzetim modeli geliştirilmiştir. Nesneye dayalı programlama yöntemlerinden biri olan etmen tabanlı modelleme yaklaşımı ile geliştirilen modelde, bina formunu ve kullanıcısını temsil eden iki alt model bulunmaktadır. ‘ABEvac’ adı verilen modelde etmenler, acil durum şartlarındaki bina kullanıcılarının davranışlarını, bilgisayar ortamında temsil etmektedir. Bina formu CAD çizim dosyası kullanılarak modele aktarılmaktadır. Bina kullanıcısı modelde, fiziksel, davranışsal ve hareket karakteristiklerine göre temsil edilebilmektedir. Kullanıcının fiziksel özellikleri etmenlerin sanal ortamda kaplayacağı boyutu belirlemektedir. Bu özellikler Anadolu insanına ait antropometrik değerlerin kullanılması ile temsil edilmektedir. Kullanıcıların davranışına ilişkin karakteristikler ise modelde insan etmenin nasıl davranacağını belirlemektedir. Bu amaca yönelik olarak, 2 ofis binasında bina kullanıcılarının acil durum davranışını belirlemek için anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS yazılımı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu acil durum davranış dağılımları, toplumsal davranış farklılıklarını ortaya çıkarmak amacı ile İngiltere ve A.B.D’de yapılan acil durum davranış dağılımları ile kıyaslanmıştır. Kullanıcıların hareketine ilişkin yürüme hızı değerleri ise kullanıcının boyutlarına bağlı olarak daha önce literatürde kabul görmüş ampirik formüllerin kullanılmasına dayandırılmaktadır. ‘ABEvac’ modelinin geçerliliği, bina tahliye performans analizlerinde yaygın olarak kullanılan İngiliz patentli akademik bir başka yazılım ile, aynı binanın simülasyonu yapılmak suretiyle sınanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Within the scope of this thesis, an evacuation model which can be tested the performance of a building and prededicted total evacuation time in architectural design phase or post-build phase is developed. One of the object oriented programming method technique agent based modeling approach is used to develop the model which consists of two different sub-models for defining the geometry and occupant of building. In the model named ‘ABEvac’ agents are simulating the occupants’ behaviour and movement under emergency conditions in the buildings. CAD drawing file s used to form the geometry of building in the model. Occupant in the model represents physical, behavioural and movement characteristics’ of occupant. Physical characteristic of occupant determines the space needed for occupant in the geometry. Anatolian anthropometric data used for defining physical characteristic of occupant. Behavioural characteristic of occupant determines ‘human agent’ behaviour in the model. For this purpose survey asked to occupants of two different office building for to find out behaviour characteristic and dispersion of Anatolian occupant under emergency conditions. Survey answers analyzed with SPSS statistical software. Dispersion given by software which is determining the emergency behaviour of occupants compared the dispersions of U.S.A. and England occupants’ characteristic’s to understand cultural behavioural differences of societies. Movement characteristic of occupants calculated by empiric formulations depend on human anthropometric dimensions’. Validity of ‘ABEvac’ model examined by comparing the analyzed results of same building’s evacuation performance with English patented, widely spread and literately approved an evacuation model. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6330
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bina tahliye süreci tr_TR
dc.subject acil durum davranışı tr_TR
dc.subject etmen tabanlı modelleme tr_TR
dc.subject yapı acil durum güvenliği tr_TR
dc.subject Building evacuation process en_US
dc.subject emergency human behaviour en_US
dc.subject agent based modeling en_US
dc.title Binalarda Kullanıcıların Acil Durum Davranışının Ve Hareketinin Etmen Tabanlı Bir Model İle Temsili Ve Benzetimi tr_TR
dc.title.alternative Simulation And Representation Of Ocupants’ Emergency Behaviour And Movement In Buildings Using An Agent Based Model en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11510.pdf
Boyut:
5.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama