Edremit Körfezi Nin Su Kütlesi Hareketlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-30
Yazarlar
Bora, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Edremit Körfezi’nin su kütlesi hareketleri iki boyutlu olarak modellenmiştir. Edremit Körfezi’nin su kütlesi hareketlerinin belirlenmesi amacıyla bölgede üç farklı senaryo gerçekleştirilmiştir. İlk senaryoda Edremit Körfezi’ne batı sınır hattı boyunca genliği 20cm olan gel-git dalgası bölgeye verilerek bölgedeki su kütlesinin söz konusu gel-git dalgasına karşı oluşturacağı hareketi belirlenmiştir. İkinci senaryoda DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü’nde alınan 1971-1996 yılları arası Taşkın Envanteri ve 1996 yılından sonra kaydedilmiş gerekli taşkın verilerinden yaralanılarak, bölgede bulunan dere ve çaylardan en yüksek taşkın debileri ve gel-git dalgası aynı anda bölgeye verilerek en gayri müsait durum için bölgenin su kütlesi hareketi izlenmiştir. Son senaryoda ise kuzey yön sıfır ve saat yönü pozitif kabul edilecek biçimde 62 dereceden bölgeye, 10 m/s, 20 m/s ve 30 m/s hızlarında rüzgar kuvveti yollanmış, bölgede bulunan su kütlesinin bu üç rüzgar kuvvetine karşı oluşturacağı hareketler irdelenmiştir. Nümerik modelde yer alan iki noktadaki hız değerleri ve yönleri İrtem ve diğ. (2011) ve İrtem ve diğ. (2002) de yer alan aynı iki nokta için hız ve yön ölçümleri ile karşılaştırılarak model kontrolü gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Edremit Körfezi’ndeki su kütlesi hareketlerini ifade edebilecek sekiz noktadaki hız değerleri ve su seviye değişimleri 3 farklı senaryo için irdelenmiş ve bir tablo olarak sunulmuştur.
In this M.Sc. Thesis Study, the mass motion of water of Edremit Bay is modeled in two-dimensions. In order to determine the mass motion of water of Edremit Bay, three different scenarios are modeled. In the first scenario, a tidal wave with 20cm amplitude is defined at the western boundary of the Edremit Bay modeling domain and the response of water mass to the tidal wave was evaluated. In the second scenario, in addition to the tidal wave, the flood flow values of the rivers and streams, which spill into the Edremit Bay. These flood flow values were obtained by the flood inventory document between 1971 and 1976, prepared by State Hydraulic Works, 25th Regional Directorate, and flood data recorded by State Hydraulic Works from 1996 to date. With this scenario, the mass motion of water under worst-case situation, was evaluated. The last scenario introduces wind forcing into the model and evaluates the mass motion of water under this wind forcing. In this phase of the study, three different wind speeds, from the 62 degree direction (0 being North) is introduced into the model. Velocity and direction for the two points which obtained from numerical model compare with Irtem and others (2002), Irtem and others (2011) which includes velocity and direction for the same two points. Thus, the numerical model has been checked. Water level changes and flow velocities in 8 different locations are evaluated for each of the different scenarios modeled and the results are presented in tabular form.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
su kütlesi hareketleri, iki boyutlu hidrodinamik model, Edremit Körfezi, mass motions of water, two dimensional hydrodynamic model, Edremit Bay
Alıntı