Modernleşme Ve Konut; Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları İle Kayseri’de Mekansal Ve Toplumsal Değişim

dc.contributor.advisor Özsoy, Ahsen tr_TR
dc.contributor.author Asiliskender, Burak tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-01-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:37Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:37Z
dc.date.issued 2009-02-09 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Cumhuriyet sonrası modernleşme deneyiminin, siyasal olarak yeni bir yapılanma niteliği taşımasının ötesinde, mekansal ve toplumsal kimliği etkileyen değişimler içerdiği söylenebilir. Yaşama alışkanlıklarının ve biçimin her alanında yenilenme içeren devrimler ile ‘modern’ kimliğin inşası hedeflenmiştir. Bu kapsamda, devletin değişim ve kalkınma hedeflerini bir araya getirerek kurduğu sanayi yerleşkeleri, Anadolu kentlerindeki mekansal ortamın ve toplumsal yapının yenilenmesine katkı sağlamıştır. Kayseri, devletin -bu amaçla- ilk sanayi yatırımlarını gerçekleştirdiği kenttir. Ülkenin ilk ağır sanayi yatırımı olarak kurulan Tayyare (uçak) Fabrikası (1926), devlet merkezli yapılanmanın ilk örneği Sümerbank Bez Fabrikası (1935) ve Şeker Fabrikası (1955), yarattıkları iş olanakları ve barınmadan eğitime sundukları hizmetler ile kentleşme sürecini, konutun biçimi ile üretimini ve sosyal ortamı etkilemişlerdir. Özellikle lojmanları ve çevrelerinde çalışanlarınca kurulan kooperatifler ile devam eden konutlar, ortaya çıkardıkları biçimsel ve kurgusal farklılık ile kentin gelişimine ve kimliğin değişimine yön vermiştir. Modernlik olgusunun birey merkezli tartışmaları, içerdiği farklılık arayışı ve ortaya çıkardığı kriz hali ile devletin sanayi yatırımlarını kurarken ve işletirken ortaya koyduğu yöntem arasındaki çelişki, Türkiye Modernleşmesi’nin kendine has bir deneyim olarak kavranmasını gerektirmektedir. Bu bakışla çalışma, Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı sonrası modernleşme deneyimine bağlı olarak, Kayseri’de devlet tarafından kurulmuş bu üç işletme ve çevrelerinde gelişen konut yerleşimlerinin, kentteki modernleşme sürecine; mekansal ve toplumsal değişime etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. tr_TR
dc.description.abstract Modernization experience after the founding of Turkish Republic could be comprehended as a shifting process on spatial and social identity, rather than a political re-construction. It was aimed to renovate whole life styles and stereo types by revolutions. Thus, the identity of space, urban form and social order were modified by the industrial settlements in Anatolian cities, founded under the ideology based on creating transformation and providing the development. Kayseri is the city in which the State initialized the industrialization by abovementioned aim. Tayyare (Plane) Factory (1926) -as the first establishment of the Turkish heavy industry-, Sümerbank Textile Factory (1935) -as the first state-based industrial organization-, and Sugar Factory (1955) affected the social order, urbanization process and the construction of the space. These factories introduced new approaches to housing and to daily life by including educational, sportive and cultural facilities. Especially their residences and the houses constructed by workers cooperatives led to a chance in the urban identity and motivated the urbanization of the city by the contrasts of the form and spatial order. Turkish modernization could be comprehended as unique experiment due to the contradictions between the individual based discourses of modernity phenomenon and the fact that industrialization of the early republic was state-based. According to this approach, this study aims to criticize the effects of these three industrial settlements, established in Kayseri by state, and their housing settlements on the modernization process; spatial and social change of the city, through the modernization experience of early Turkish Republic. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6353
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Modernleşme tr_TR
dc.subject Kayseri tr_TR
dc.subject Konut tr_TR
dc.subject Kentleşme tr_TR
dc.subject Kimlik tr_TR
dc.subject Modernization en_US
dc.subject Kayseri en_US
dc.subject Housing en_US
dc.subject Urbanization en_US
dc.subject Identity en_US
dc.title Modernleşme Ve Konut; Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları İle Kayseri’de Mekansal Ve Toplumsal Değişim tr_TR
dc.title.alternative Modernization And Housing; Spatial And Social Change In Kayseri By Industrial Enterprises Of Turkish Republic en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9067.pdf
Boyut:
15.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama