Akveren Formasyonu (kocael Yarımadası, Kb Türk Ye) Üst Kretase Ve Alt Paleosen Karbonatlarının Planktoni K Forami Ni Ferleri Ve Biyostratigrafisi

dc.contributor.advisor Özcan, Ercan tr_TR
dc.contributor.author Sarıgül, Volkan tr_TR
dc.contributor.authorID 285492 tr_TR
dc.contributor.department İklim ve Deniz Bilimleri tr_TR
dc.contributor.department Climate and Marine Sciences en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:09:25Z
dc.date.available 2017-01-19T12:09:25Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında, Kocaeli yarımadasında geniş yüzlekler veren, ve genel olarak pelajik kireçtaşları ve ince taneli kırıntılıları içeren Akveren Formasyonu'nu temsil eden üç (3) kesitin (Nasuhlar-Bulduk, Belen ve Toylar kesitleri) planktonik foraminifer taksonomisi ve biyostratigrafisi çalışılmıştır. Bu kesitler Akveren Formasyonu'nun sadece Üst Kampaniyen-Mastrihtiyen-Paleosen aralığını temsil etmekte olup bu çalışma kapsamında daha önceki çalışmalarda uyumlu olduğu önerilen K-Pg sınırı detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Çalışılan istiflerde Geç Kampaniyen-Mastrihtiyen'i temsil eden Gansserina gansseri, Contusotruncana contusa/Racemiguembelina fructicosa ve Abathomphalus mayaroensis zonları, ve Paleosen'i temsil eden Guembelitria cretacea (P0), Parvularugoglobigerina eugubina (P?), Globanomalina compressa/Praemurica inconstans (P1c) Praemurica uncinata (P2), Morozovella angulata/Igorina pusilla (P3), Globanomalina pseudomenardii (P4) zonları değişik kesitlerde tanımlanmıştır. Her üç kesitte de Geç Mastrihtiyen'i temsil eden biyozonlar tanımlanmış olmakla beraber, iki kesitde (Nasuhlar-Bulduk ve Belen) Erken Paleosen zonlarının (P0, P?, P1a ve P1b) eksikliği belirlenmiştir. Arazi gözlemleri, biyostratigrafik eksikliğin gözlendiği seviyelerde, istifin Üst Mastrihtiyen'i temsil eden kısımlarında yanal gelişimi sınırlı olan breşik seviyeler ve demirce zengin zonların varlığını göstermektedir. Paleontolojik veriler ve arazi gözlemleri, daha önceki çalışmaların tersine, Kocaeli yarımadasında K-Pg sınırı dolaylarında bazı bölgelerde çökelmezlik olduğunu ortaya koymakta olup bunun gelişimi hipotetik bir model ile açıklanmıştır. Anahtar kelimeler: Geç Kretase-Paleosen, Kocaeli Yarımadası, planktonik foraminifer, taksonomi, biyostratigrafi. tr_TR
dc.description.abstract Three stratigraphic sections (Nasuhlar-Bulduk, Belen and Toylar measured sections) covering the Upper Campanian and Palaeocene interval of the Akveren Formation, which is mainly composed of planktonic foraminiferal deep-marine limestones and fine clastics, have been analysed for their planktonic foraminiferal composition and biostratigraphic aspects. A special attention has been paid to the stratigraphic development of assumedly transitional K-Pg boundary beds based on a more detailed study of planktonic foraminifera and some early diagenetic features that led to development of breccia and also iron stained levels just at the top of upper Maastrichtian portion of the sequence. In the studied sections, Gansserina gansseri, Contusotruncana contusa/Racemiguembelina fructicosa and Abathomphalus mayaroensis zones representing Late Campanian-Maastrichtian, Guembelitria cretacea (P0), Parvularugoglobigerina eugubina (P?), Globanomalina compressa/Praemurica inconstans (P1c) Praemurica uncinata (P2), Morozovella angulata/Igorina pusilla (P3), Globanomalina pseudomenardii (P4) zones representing Palaeocene have been recognised. In two of the sections (Nasuhlar-Bulduk and Belen), the succesive zones, P0, P?, P1a and P1b, representing the earliest Palaeocene have not been recognised suggesting a hiatus at these levels of the Akveren Formation. Palaeontological data and the field observations showing the the development of breccias, with limited lateral extent, and development of iron stained levels, further provide evidence for a hiatus. A hypotetial model is suggested to show the non-uniform depositional conditions during uppermost Maastrichtian and earliest Palaeocene. Key words: Upper Cretaceous-Palaeocene, Kocaeli Peninsula, planktonic foraminifera, taxonomy, biostratigraphy. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12658
dc.publisher Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Eurasia Institute of Earth Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biyoloji tr_TR
dc.subject Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.subject Biology en_US
dc.subject Geological Engineering en_US
dc.title Akveren Formasyonu (kocael Yarımadası, Kb Türk Ye) Üst Kretase Ve Alt Paleosen Karbonatlarının Planktoni K Forami Ni Ferleri Ve Biyostratigrafisi tr_TR
dc.title.alternative Planktonic Foraminiferal Events And Biostratigraphy Of Upper Cretaceous And Lower Palaeocene Carbonates (akveren Formation) Of Kocaeli Peninsula, Nw Turkey en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
601081013.pdf
Boyut:
6.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama