Özel betonarme yüzme havuzlarında kaplama malzemesi olarak PVC, cam mozaik ve seramik karoların uygulama yönünden karşılaşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
04.03.2010
Yazarlar
Çevikel, Ülfet İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonarme havuzlarda kaplama malzemesi olarak seçilen türlerden seramik karolar, cam mozaikler ve PVC esaslı malzemelerin karşılaştırılması yapılması hedeflenmiştir. Seramik, cam ve PVC’nin tarihçelerinden, üretimlerinden, yapısal, kimyasal ve fiziksel özelliklerinden bahsedilmiştir. Havuz türleri, yapımı, kaplama malzemeleri ve işletim sistemlerinin oluşturulması konuları detaylı olarak anlatılmıştır. Uygulamalı olarak seramik karo, cam mozaik ve PVC kaplanan havuzların kaplama yöntemleri ve maliyet hesapları tablolar halinde verilmiştir. Sonuç olarak PVC ve cam mozaik kaplamaların seramik karo kaplamalarına oranla daha uygun bütçeli olduğu görülse de insan sağlığı ve ekonomik ömür açısından seramik karoların tercih edilmesi gerektiğine karar kılınmıştır.
In this study the comparison between ceramic tiles, glass mosaics and PVC based materials as a covering material used at reinforced-concrete pools is been targeted. The histories, production methods, constructional, physical and chemical properties of ceramic, glass and PVC have been mentioned. The different kinds of pools, pool construction, pool coverings and pool management have been detailed. The application of covering materials such as ceramic tiles, glass mosaics and PVC has been explained with real cost examples and been compared. As a result one say that even though the coverings with PVC or glass mosaics seem to be much more inexpensive compared with the covering of ceramic tiles, ceramic tiles should be preferred as a covering material at pools if one consider the human health and life cycle of the pool.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Havuz, Pool, Seramik, Karo, Ceramic, Tile
Alıntı