Yüzey topografyasının kaymalı yatak performansına etkisinin sayısal olarak incelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2020-07-14
Yazarlar
Has, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüz dünyasında tasarım ve imalat teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte birçok hareketli parçalardan oluşan karmaşık makinaların sayısı sürekli artmaktadır. Bu hareketli parçalar arasında oluşan kuvvetler sebebiyle sürtünme ve ısı oluşacaktır. Bu sürtünme ve ısı çoğu zaman kayıp olarak adlandırılmakta ve bu kaybın önlenmesi için çeşitli çözümler bulunmaktadır. Bu çözümlerin en yaygınlarından bir tanesi kaymalı yataklardır. İçten yanmalı motorlarda çok yaygın olarak kullanılan bu çözümde çok düşük kayıplar olmasına rağmen hala geliştirmeye açık noktaların olabileceği düşünülmektedir. Kaymalı yataklar iki farklı tasarıma sahip olabilmektedir. Eksenel ve radyal kaymalı hidrodinamik yatakların kullanım yerleri tasarıma göre değişmektedir. Bu çalışmada kullanılan dizel motor yatakları radyal kaymalı yatak olarak adlandırılmaktadır. Bilgisayar destekli mühendislik programlarının kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayarların gelişmesi ile birlikte daha önce bir boyutlu olarak çözülen birçok problem artık üç boyutlu olarak çözülmeye başladı. Bununla birlikte imalat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak çok daha karmaşık geometriler üretilebilir hale geldi. Bağlangıç olarak uygun geometrilerin tespit edilmesi için Literatür taraması yapılarak uygulanacak geometrilere, bu geometrilerin konumlarına ve yoğunluklarına karar verilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2020
Anahtar kelimeler
Sayısal akışkanlar dinamiği, Computational fluids dynamic, Yüzey dokusu, Surface texture
Alıntı